Dyslexie

Algemeen

De meeste leerlingen leren op school goed lezen en spellen. Maar een aantal kinderen heeft daar moeite mee. Die ervaren lees- en/of spellingproblemen. Bij sommige leerlingen zijn die problemen mild en met wat aanpassingen prima binnen het onderwijs op te vangen. Maar als die problemen ernstig en hardnekkig zijn, kan er sprake zijn van dyslexie. Klik op de button hieronder voor meer informatie over dyslexie en informatieve websites.

Ketenzorg Dyslexie in Utrecht

In Utrecht werken verschillende partijen samen in een keten om alle leerlingen met lees-/spellingproblemen, dyslexie en ernstige dyslexie (ED) de juiste ondersteuning te geven, zoals te zien is in dit plaatje:

Nieuws

Hier vind je informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van lees- en/of spellingproblemen, dyslexie en ED.

Ondersteuningsniveau 2, 3 en 4 – interventies bij lees- en spellingproblemen

Lezen en spellen leer je op school. Bij de meeste leerlingen lukt dat prima, die ervaren geen problemen of belemmeringen. Maar er zijn die leerlingen die wat meer of echt intensieve ondersteuning nodig hebben. De intensiviteit van die ondersteuning wordt beschreven in het zogenaamde ‘Onderwijscontinuüm’ (Struiksma, 2005).

Een vermoeden van dyslexie

Als een leerling ernstige belemmeringen bij het lezen en/of spellen ondervindt, kan er sprake zijn van een vermoeden van dyslexie. Er moet dan sprake zijn van achterstand in de lees- en/of spellingprestaties van de leerling (criterium van achterstand) die blijven bestaan ondanks intensieve ondersteuning (criterium van hardnekkigheid, ook wel didactische resistentie genoemd). Lees hier verder over hoe je moet handelen bij een vermoeden van dyslexie.

Het Dyslexie Advies Team

In het Dyslexie Advies Team (DAT) zijn alle samenwerkingspartners die betrokken zijn bij de dyslexiezorg in het onderwijs en de zorg. De gemeente, de scholen, het samenwerkingsverband en de zorgaanbieders zijn in het DAT vertegenwoordigd. Samen werken zij aan het versterken en borgen van de kwaliteit van de dyslexiezorg.

Veelgestelde vragen

Lees hier de veelgestelde vragen aan het Dyslexie Advies Team met daarbij de gegeven antwoorden.