Ouder- en jeugdsteunpunt

Naar de basisschool

Als je kind 3 jaar is, mag je je kind aanmelden op een basisschool. In Nederland gaan kinderen van 4 jaar oud voor het eerst naar de basisschool. In Utrecht kan je kiezen uit meer dan 100 openbare en bijzondere basisscholen. Dat is fijn, want zo kan je een school kiezen die past bij je kind en bij jezelf. Je kunt je kind aanmelden op elke basisschool in Utrecht. Als je meer wilt weten over de ondersteuning die de scholen bieden om te kunnen bepalen wat aansluit bij wat je kind nodig heeft, kan je op deze kaart de schoolondersteuningsprofielen van de scholen bekijken. Hierin beschrijven de scholen wat zij aan ondersteuning kunnen bieden.

Passend onderwijs

Als samenwerkingsverband zorgen we ervoor dat alle kinderen passend onderwijs krijgen. Op een reguliere school waar dat kan, of in het speciaal onderwijs als dat nodig is. Als basisscholen daarbij hulp nodig hebben, denken en doen we met hen mee. Dat doen we bovendien altijd samen met ouders. De kennis en ervaring van ouders is van onschatbare waarde. Helemaal als het allemaal niet vanzelf gaat.

Samenwerken binnen de kernpartneraanpak

Basisscholen doen samen met het buurtteam, de jeugdgezondheidszorg, de leerplichtambtenaren en het samenwerkingsverband hun best om onderwijs en jeugdhulp zo dichtbij mogelijk te organiseren. Liefst op de school en in de wijk van de leerling. Iedere partij doet daarbij zijn eigen werk en we zorgen onderling voor een goede afstemming.

Routewijzer

  • Mijn kind wisselt van school. | Klik hier.
  • Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig | Klik hier.
  • Mijn kind gaat naar het speciaal basisonderwijs (sbo) en krijgt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) | Klik hier.
  • Mijn kind gaat naar het speciaal onderwijs (so) en krijgt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) | Klik hier.
  • Mijn kind gaat naar het voortgezet onderwijs (vo) | Klik hier.

Informatie vinden

Het vinden én begrijpen van informatie over passend onderwijs is niet altijd gemakkelijk. De afkortingen, vaktermen en de veelheid aan informatie helpen niet als je behoefte hebt aan overzicht. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap heeft daarom speciaal voor ouders een informatieve brochure gemaakt over passend onderwijs. Naast een begrippenlijst vind je ook antwoord op vragen zoals ‘wat voor hulp kan ik van school verwachten?’, ‘hoe werk ik goed samen met school’, ‘wat als mijn kind (misschien) een andere school nodig heeft?’ of ‘wat als ik het niet eens ben met school?’. De brochure is hieronder te downloaden.

Het ministerie heeft ook voor kinderen een brochure gemaakt over passend onderwijs. Hierin lezen kinderen onder andere over praten en luisteren, extra hulp op school, een andere school en je goed voelen. Ook deze brochure is hieronder te downloaden.

Vragen

Zijn er na het lezen van de brochure nog vragen? Heb je andere vragen, twijfels of zorgen? Of zie je door de bomen het bos niet meer? Neem dan gerust contact op! Daar is het ouder- en jeugdsteunpunt voor bedoeld. We luisteren graag naar je verhaal en helpen je op weg om de juiste route te vinden.
We zijn telefonisch bereikbaar op 030-303 6420 (van maandag t/m donderdag van 09:00 tot 17:00 uur) of stuur een bericht via onderstaand contactformulier.

Bij klachten

Het kan voorkomen dat je als ouders geen andere weg ziet dan een klacht indienen tegen de school of het schoolbestuur. Elk schoolbestuur heeft een eigen klachtenprocedure. Op de website van het schoolbestuur vind je welke stappen je moet zetten bij het indienen van een klacht.

Handige documenten

Handige links

Het ouder- en jeugdsteunpunt hoort bij het ondersteuningsplan 2020-2024 en is een uitwerking van artikel 18a, achtste lid, onder f, uit de Wet Passend Onderwijs waarin wordt gesteld dat samenwerkingsverbanden onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden voor ouders inrichten.

Over ouders gesproken | Columns Janneke van Bockel

Janneke werkt al enige tijd samen met het swv. Janneke is ouderschapsdeskundige en ze is onze sparringpartner in het versterken van de samenwerking met ouders. Zij schrijft voor elke nieuwsbrief een column over het perspectief van ouders.

Contactformulier