Stedelijk Expertiseteam (Hoog)begaafdheid

Het Stedelijk Expertiseteam (Hoog)begaafdheid wordt gevormd door collega’s van deeltijd-, voltijd-, HB+ groepen en het SWV Utrecht PO. Het doel van dit expertiseteam is om kennis en ervaringen op het gebied van (hoog)begaafdheid te delen met de reguliere basisscholen om zo de HB-basis op alle Utrechtse basisscholen te versterken. Daarvoor is ieder lid van het expertiseteam gekoppeld aan een aantal basisscholen. 

Daarnaast bestaan onze diensten uit:

Digitale bibliotheek

We bouwen met elkaar aan een digitale bibliotheek met onder andere succesvolle aanpakken, lesideeën, tips voor handige website, webinars ontwikkeld door het swv, adviezen voor klassenmanagement en algemene informatie over hoogbegaafdheid. Je vindt de digitale bibliotheek via het uitklapmenu rechtsbovenin of door hier te klikken.

HB-diagnostiek

Utrechtse basisscholen komen, wanneer zij de volledige kosten van het intelligentieonderzoek betalen dat gevraagd wordt voor eventuele toeleiding tot het voltijds hoogbegaafdenonderwijs, in aanmerking voor HB-diagnostiek tegen een gereduceerd tarief. Neem contact op met Yvon den Ouden voor meer informatie over deze mogelijkheid. 

Workshops

Het Stedelijk Expertiseteam (Hoog)Begaafdheid deelt ook in schooljaar 2023-2024 graag haar kennis!

Workshop 1: Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong – deel 2

In juni 2023 heeft Lilian van der Poel een workshop gegeven waarbij de nadruk lag op het signaleren van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. In deze workshop gaat Lilian dieper in op het aanbod in de groep. Hoe verdiep je en verrijk je bij kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong? Wat bied je ze aan in de kring, in de hoeken en wat doe je met kleuters die al kunnen lezen?

Praktische informatie

Datum, plaats, tijdWoensdag 20 september 2023, 15.30-17.00 uur SWV Utrecht PO, Churchilllaan 11 (2e verdieping), Utrecht
Workshop-leiderLilian van der Poel (ukIQ) en Mariëtte van Schijndel (SWV Utrecht PO)
DoelgroepLeerkrachten OB, intern begeleiders, specialisten begaafdheid van Utrechtse basisscholen Daarnaast zijn ook consulenten, geïnteresseerde kernpartners en KOOS/Spoor030 welkom
Aan-meldenMeld je aan via deze link.

Workshop 2: Hoe versterk je de vaardigheden van je (hoog)begaafde leerling richting de overstap naar het VO?

Waar lopen (hoog)begaafde leerlingen in het VO tegenaan? Prikkelgevoeligheid, executieve functies en overtuigingen zijn hier voorbeelden van. Met de ervaringen vanuit het VO kijken we naar praktische manieren hoe deze leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs zo goed mogelijk gestimuleerd kunnen worden om die vaardigheden te ontwikkelen die hen kunnen helpen bij een succesvolle start in het VO. Tevens kijken we naar welke aanpassingen in het VO wel/niet gemaakt kunnen worden, en op welke manier ouders ondersteund kunnen worden in dit proces.

Praktische informatie

Datum, plaats, tijdDinsdag 7 november 2023, 15.30-17.00 uur SWV Utrecht PO, Churchilllaan 11 (2e verdieping), Utrecht
WorkshopleiderJard de Jager (Amadeus), Monique Kroes (OBS Pantarijn) en Yvon den Ouden (SWV Utrecht PO)
DoelgroepLeerkrachten BB, intern begeleiders, specialisten begaafdheid van Utrechtse basisscholen Daarnaast zijn ook consulenten, geïnteresseerde kernpartners en KOOS/Spoor030 welkom
AanmeldenAanmelden kan via de website van het SWV Utrecht PO: Stedelijk Expertiseteam Hoogbegaafdheid – SWV Utrecht PO Inschrijving opent na de herfstvakantie
Workshop 3: Omgaan met intense emoties en gevoelens bij (hoog)begaafde kinderen

Vanuit hun zijnsluik ervaren (hoog)begaafde kinderen emoties en gevoelens vaak intens. Een methodiek om deze kinderen beter om te leren gaan met deze gevoelens is de GevoelsVerkenner® . Daphne Vis, arrangementsbegeleider van Bureau Begaafd, werkt in haar arrangementen vaak met deze methodiek. De GevoelsVerkenner®  is echter ook goed in te zetten in de (plus)klas.

Wil jij weten hoe je met behulp van de GevoelsVerkenner® ((hoog)begaafde) kinderen beter kunt leren omgaan met hun gevoelens en emoties? Ben je benieuwd naar alle tools en hulpmiddelen van deze methodiek? In deze workshop legt Daphne uit hoe de GevoelsVerkenner® methodiek werkt, welke tools en hulpmiddelen er zijn en hoe je die in kunt zetten. Met de GevoelsVerkenner® worden kinderen zich bewust van hun gevoelens en de wijze waarop ze daarmee omgaan. De methodiek is geschikt vanaf 8 jaar. Door de diversiteit aan hulpmiddelen kan iedereen er op zijn eigen manier en afgestemd mee aan de slag. In deze workshop komt aan bod:

  • Hoe de GevoelsVerkenner® methodiek werkt
  • Welke 8 figuren (verkenners) er zijn
  • Welke tools en hulpmiddelen er zijn.

Aan het einde van deze workshop heb je meer inzicht in de intense gevoels-en belevingswereld van (hoog)begaafde kinderen, en hoe de GevoelsVerkenner® methodiek hierbij kan helpen.

Praktische informatie

Datum, plaats, tijdDonderdag 1 februari 2024, 15.30-17.00 uur SWV Utrecht PO, Churchilllaan 11 (2e verdieping), Utrecht
WorkshopleiderDaphne Vis (Bureau Begaafd)
DoelgroepLeerkrachten MB/BB, intern begeleiders, specialisten begaafdheid van Utrechtse basisscholen Daarnaast zijn ook consulenten, geïnteresseerde kernpartners en KOOS/Spoor030 welkom
AanmeldenAanmelden kan via de website van het SWV Utrecht PO: Stedelijk Expertiseteam Hoogbegaafdheid – SWV Utrecht PO Inschrijving opent na de kerstvakantie
Workshop 4: Een slimme leerling? Heb jij even geluk! Van handelingsverlegenheid naar handelingsplezier
Special in de week van Hoogbegaafdheid!

Aan de hand van de Taxonomie van Bloom, de Leerkuil en de Vlinder (de kracht van feedback) leer je hoe je verdieping en verrijking aan kunt bieden binnen het bestaande groepsaanbod. Door gebruik te maken van jouw creativiteit ontstaan de mooiste lessen en handelingsplezier!

Aan het eind van deze workshop ben je in staat elke willekeurige les om te toveren naar een uitdagend aanbod voor de kinderen die wat extra’s nodig hebben.

Praktische informatie

Datum, plaats, tijdWoensdag 13 maart 2024, 15.30-17.00 uur SWV Utrecht PO, Churchilllaan 11 (2e verdieping), Utrecht
WorkshopleiderDieuwke van Kraaij (SWV Utrecht PO) en Rieke Huijgen (HB+)
DoelgroepLeerkrachten MB/BB, intern begeleiders, specialisten begaafdheid van Utrechtse basisscholen Daarnaast zijn ook consulenten, geïnteresseerde kernpartners en KOOS/Spoor030 welkom
AanmeldenAanmelden kan via de website van het SWV Utrecht PO: Stedelijk Expertiseteam Hoogbegaafdheid – SWV Utrecht PO Inschrijving opent na de voorjaarsvakantie
Workshop 5: Hoe kan een (trauma)sensitieve aanpak ook voor (hoog)begaafde leerlingen het verschil maken?

Uit onderzoek en ervaring weten we dat veel kinderen al op jonge leeftijd ingrijpende ervaringen hebben meegemaakt. Kinderen nemen deze ervaringen mee als ze bij jou op school en in de klas komen. Dit geldt ook voor leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid. Het niet of minder goed kunnen aansluiten bij het onderwijsaanbod van de groep geeft mogelijk stress. Stressreacties kunnen ertoe leiden dat kinderen zich gedragen op een manier die jou uit balans brengt. De relaties die deze kinderen aangaan met jou, met andere volwassenen en met leeftijdsgenoten kan instabiel of onvoorspelbaar zijn. Je gebruikelijke aanpak – interventies die probleemloos lijken te werken bij andere leerlingen – werken bij hen mogelijk niet. Lesgeven aan deze kinderen kan vragen om een specifieke aanpak of benadering.

In deze workshop leer je hoe de basisprincipes van traumasensitief lesgeven kunnen bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van deze, maar ook andere kinderen in de groep. We reiken kennis en vaardigheden aan die helpen effectief les te geven aan deze doelgroep kinderen. Deze workshop is o.a. ontwikkeld op basis van het boek Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen geschreven door Leony Coppens, Marthe Schneijderberg en Carina van Kregten.

Praktische informatie

Datum, plaats, tijdDonderdag 18 april 2024, 15.30-17.00 uur SWV Utrecht PO, Churchilllaan 11 (2e verdieping), Utrecht
WorkshopleiderElsine de Jonge (Expertiseteam Fritz) en Maartje Bakker (SWV Utrecht PO)
DoelgroepLeerkrachten, intern begeleiders, specialisten begaafdheid van Utrechtse basisscholen Daarnaast zijn ook consulenten, geïnteresseerde kernpartners en KOOS/Spoor030 welkom
AanmeldenAanmelden kan via de website van het SWV Utrecht PO: Stedelijk Expertiseteam Hoogbegaafdheid – SWV Utrecht PO Inschrijving opent na de voorjaarsvakantie
Workshop 6: Klassenmanagement: hoe zorg je ervoor dat je (hoog)begaafde leerling ook voldoende tijd en aandacht krijgt? 

Hoog)begaafde leerlingen leren niet vanzelf. Ook zij hebben instructie en feedback, sturing en aandacht nodig. Hoe organiseer je dat in een groep met meerdere leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?

In deze workshop krijg je meer informatie over de voorwaarden die nodig zijn om te komen tot leren leren, het aanbieden van stof in de zone van naaste ontwikkeling, en wat dat voor deze doelgroep betekent voor je leerkrachthandelen. Hoe ziet je pedagogische grondhouding naar deze leerlingen eruit? Hoe organiseer je instructie- en feedbackmomenten? Wat doe je wanneer je (hoog)begaafde leerling maar moeilijk zelfstandig aan het werk gaat? Hoe organiseer je het verrijkingswerk? Hoe maak dit werk voor je (hoog)begaafde leerling waard om voor te werken? 

Praktische informatie

Datum, plaats, tijdWoensdag 19 juni 2024, 15.30-17.00 uur Montessori Oog in Al, Victor Hugoplantsoen 34,  Magis-lokaal
WorkshopleiderWendelmoet Kuipers, Jitske Takkenbos (Magis-leerkrachten)
DoelgroepLeerkrachten MB/BB, intern begeleiders, specialisten begaafdheid van Utrechtse basisscholen Daarnaast zijn ook consulenten, geïnteresseerde kernpartners en KOOS/Spoor030 welkom
AanmeldenAanmelden kan via de website van het SWV Utrecht PO: Stedelijk Expertiseteam Hoogbegaafdheid – SWV Utrecht PO Inschrijving opent na de meivakantie
Informatiebijeenkomsten voor ouders
Informatiebijeenkomst 1: Hoe help je de mindset van je kind te versterken?

Je mindset bepaalt o.a. of je je potentieel benut, hoe je omgaat met fouten, hoe je omgaat met feedback en of je openstaat voor verandering. Wat is mindset precies? Welke mindset heb jij? En hoe zit dat bij je kind? Hoe kun je je kind helpen zijn/haar mindset te ontwikkelen? 

Tijdens deze workshop krijgen ouders naast informatie ook praktische tips, en is er ruimte om elkaar te ontmoeten en (h)erkennen.

Praktische informatie

Datum, plaats, tijdDonderdag 26 oktober 2023, 19.30-21.30 uur Basisschool De Spits, Eifel 8, Utrecht
WorkshopleiderRieke Huijgen (HB+/Praktijk Relevante Begeleiding)
DoelgroepOuders van (hoog)begaafde kinderen van Utrechtse basisscholen Daarnaast zijn ook leerkrachten, intern begeleiders, specialisten begaafdheid, consulenten, geïnteresseerde kernpartners en KOOS/Spoor030 welkom
AanmeldenAanmelden kan via deze link.

Informatiebijeenkomst 2: Hoe ondersteun je je (hoog)begaafde kind bij de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs?

In deze informatiebijeenkomst, georganiseerd door SWV Utrecht PO en SterkVO, krijgen ouders meer inzicht in de vaardigheden die belangrijk zijn voor (hoog)begaafde kinderen om een goede start te kunnen maken in het VO. Ouders horen op welke manier zij hun kind hierbij zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Let op: deze bijeenkomst is nadrukkelijk geen scholenmarkt!

Praktische informatie

Datum, plaats, tijdDinsdag 16 januari 2024, 19.30-21.00 uur Basisschool De Spits, Eifel 8, Utrecht
WorkshopleiderJeany Heemskerk (Kind in Kaart)
DoelgroepOuders van (hoog)begaafde kinderen van Utrechtse basisscholen Daarnaast zijn ook leerkrachten, intern begeleiders, specialisten begaafdheid, consulenten, geïnteresseerde kernpartners en KOOS/Spoor030 welkom
AanmeldenAanmelden kan via de website van het SWV Utrecht PO: Stedelijk Expertiseteam Hoogbegaafdheid – SWV Utrecht PO Scholen worden in december geïnformeerd zodat zij ouders op deze informatiebijeenkomst kunnen wijzen