TLV speciaal (basis)onderwijs

Binnen passend onderwijs kan de beste plek voor een leerling ook een plaats in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs zijn. Wanneer het reguliere basisonderwijs de onderwijsbehoeften van de leerling niet kan beantwoorden, kan de school na goed overleg met ouders en deskundigen van het SWV Utrecht PO een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) indienen.

De Toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het SWV Utrecht PO kent op een onafhankelijke, transparante wijze een toelaatbaarheidsverklaring toe. De toekenning vindt plaats op basis van een match tussen de onderwijsbehoeften van de leerling enerzijds en een passend ondersteuningsaanbod door de s(b)o school anderzijds. De TLC beoordeelt het dossier, waaronder het eerste en het tweede deskundigenadvies. 

De TLC bestaat uit Judith Leeuwenkuijl, Kim Jansen, Marieke Bos, Seline Roelofsen, Minke Hiensch en Nanne Middelburg. De TLC voert wekelijks overleg met elkaar. 

Seline Roelofsen, Minke Hiensch en Nanne Middelburg zijn werkzaam voor het samenwerkingsverband voor het VO: Sterk VO. Het SWV Utrecht PO en Sterk VO willen de samenwerking versterken en de werkwijze van beide organisaties op elkaar afstemmen, ten behoeve van een vloeiende overgang van de leerlingen die de overstap maken van PO naar VO. 

Aanvraagdata TLV en instroommomenten s(b)o – schooljaar 2022-2023

De uiterste aanmelddatum voor een TLV  met garantie op een besluit voor de zomervakantie 2023 is 2 juni 2023. De aanvraag dient onder andere twee deskundigenadviezen te bevatten. In het document hieronder staat de route nogmaals beschreven.

De mogelijkheden bij de aanvraag van een TLV

  1. Aanvraag van een nieuwe TLV. 
  2. Verlenging van een TLV. 
  3. Aanvraag van een TLV door een school van buiten het SWV Utrecht PO. 

Hieronder is de DOE-kaart te downloaden voor de aanvraag van een eerste toelaatbaarheidsverklaring in TOP Dossier. Ook zijn checklists te downloaden voor indicatoren voor sbo en so.