TLV speciaal (basis)onderwijs

Binnen passend onderwijs kan de beste plek voor een leerling ook een plaats in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs zijn. Wanneer het reguliere basisonderwijs de onderwijsbehoeften van de leerling niet kan beantwoorden, kan de school na goed overleg met ouders en deskundigen van het SWV Utrecht PO een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) indienen.

De Toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het SWV Utrecht PO kent op een onafhankelijke, transparante wijze een toelaatbaarheidsverklaring toe. De toekenning vindt plaats op basis van een match tussen de onderwijsbehoeften van de leerling enerzijds en een passend ondersteuningsaanbod door de s(b)o school anderzijds. De TLC beoordeelt het dossier, waaronder het eerste en het tweede deskundigeadvies.

De TLC bestaat uit Judith Leeuwenkuijl, Kim Jansen, Marieke Bos, Seline Roelofsen en Helen Heemskerk. De TLC voert wekelijks overleg met elkaar.

Seline Roelofsen en Helen Heemkerk zijn werkzaam voor het samenwerkingsverband voor het VO: Sterk VO. Het SWV Utrecht PO en Sterk VO willen de samenwerking versterken en de werkwijze van beide organisaties op elkaar afstemmen, ten behoeve van een vloeiende overgang van de leerlingen die de overstap maken van PO naar VO.

Bij de aanvraag van een TLV zijn er 3 mogelijkheden: 

  1. Aanvraag van een nieuwe TLV. 
  2. Verlenging van een TLV. 
  3. Aanvraag van een TLV door een school van buiten het SWV Utrecht PO. 

Klik hier voor de handleidingen voor het gebruik van Onderwijs Transparant.

Hieronder vind je de doekaarten voor de aanvraag of de verlenging van een TLV (binnen en vanuit buiten SWV Utrecht PO), de checklist indicatoren sbo en de checklist indicatoren so.