Schoolwisseling

In het geval van een verhuizing zoeken ouders in veel gevallen een nieuwe school voor hun kind.  Bij aanmelding op een andere basisschool heeft de ontvangende school zorgplicht.

Wanneer een leerling van schoolt wisselt binnen het SWV Utrecht PO gaat een arrangement met de leerling mee. Op de nieuwe school wordt zorgvuldig gekeken hoe het arrangement daar wordt ingevuld. Mogelijk is het niet (meer) nodig of moet het arrangement worden aangescherpt vanwege de nieuwe context.

Bij een verhuizing naar een school buiten het SWV Utrecht PO gaat een arrangement niet automatisch mee met de leerling. Elk samenwerkingsverband hanteert een eigen financieringsmodel voor de extra ondersteuning. Daarom moet bij een school buiten het SWV Utrecht PO opnieuw worden gekeken naar passende ondersteuning en wie deze financiert.