Overstap van s(b)o naar regulier onderwijs

Het SWV Utrecht PO stimuleert de overstap van s(b)o naar regulier onderwijs. De toelaatbaarheidscommissie (TLC) bezoekt in het voorjaar de s(b)o scholen van Utrecht. Tijdens dit bezoek wordt de samenwerking besproken en tevens de leerlingen die in aanmerking komen voor de overstap naar regulier onderwijs.

Wanneer er sprake is van een mogelijke overstap naar het regulier kan de school van plaatsing gebruik maken van het overstaparrangement. Het overstaparrangement ondersteunt reguliere basisscholen die een leerling vanuit het speciaal (basis)onderwijs plaatsen. Daarmee kan de school optimaal tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.

Het arrangement bestaat uit een éénmalig bedrag voor de school van plaatsing van €4.500,- en een consultatie door een consulent passend onderwijs.

De aanvraag verloopt op verzoek van de s(b)o school via de consulent van het SWV Utrecht PO.  Na goedkeuring moet de school van plaatsing de aanvraag voor het overstaparrangement indienen via Onderwijs Transparant, zodat ook de betaling goed geregeld is.

Klik hier voor de handleidingen voor het gebruik van Onderwijs Transparant.