Team Jonge Kind

SWV Utrecht PO staat voor gelijke kansen voor elk kind. De meeste kans hierop ontstaat wanneer je kinderen zo jong mogelijk alle ondersteuning biedt die zij nodig hebben. Binnen Utrecht werken we daarom nauw samen met de Kinderopvang, JGZ en Buurtteams door middel van de Kernpartneraanpak VE. Als het Team Jonge Kind van het SWV (voorheen: Platform 2-4 jarigen) vinden we het belangrijk om kinderen een goede startpositie te geven in het onderwijs, zodat zij zich naar hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen.

Wanneer er op het peutercentrum of kinderdagverblijf vragen zijn rondom de ontwikkeling van een peuter kan het Team Jonge Kind worden ingeschakeld. We komen dan observeren en meedenken en begeleiden de pedagogisch medewerkers bij het bieden van ondersteuning op de groep. We weten aan welke voorwaarden jonge kinderen moeten voldoen om goed te kunnen starten op de basisschool. Daarnaast hebben we veel kennis opgedaan in de begeleiding van kinderen met ontwikkelingsproblemen en/of een ontwikkelingsvoorsprong. We helpen pedagogisch medewerkers om hun handelen af te stemmen op de behoeften van het kind. Indien nodig kan er extra ondersteuning vanuit een arrangement op de groep geboden worden.

Toeleiding

Wij beginnen altijd met een startgesprek samen met de ouders en pedagogisch medewerkers, waarin het doel van het traject wordt besproken. Vervolgens gaan we het kind observeren. Deze observaties bespreken we met de ouders en de pedagogisch medewerkers. De observaties vinden zowel op het peutercentrum plaats als na de start op de basisschool in groep 1. We sluiten aan bij het overdrachtsgesprek naar de basisschool. Omdat we ook in de eerste maanden na de start op de basisschool aanwezig zijn, maken we de leerkrachten bewust van het feit dat zij een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte in de groep hebben. Deze bewustwording zorgt ervoor dat leerkrachten een gevoelig oog voor de kinderen hebben en snel kunnen aansluiten bij wat het kind nodig heeft. Dit bevordert gelijke kansen voor elk kind.

Wanneer het nodig is, kan er ook een aanvraag worden gedaan voor psychologisch onderzoek om in kaart te brengen welke vorm van onderwijs het meest passend is voor het kind.

Om een kind aan te melden bij het Team Jonge Kind kan een peutercentrum een mail sturen naar teamjongekind@swvutrechtpo.nl met daarin de initialen van het kind. Er wordt dan een beveiligde dossiermap aangemaakt waaraan het aanmeldingsformulier en eventuele andere relevante verslagen kunnen worden toegevoegd. Een consulent van het Team Jonge Kind neemt vervolgens contact op voor een afspraak.

Bertien Landzaat (voorzitter), Fareeda Hatif (jeugdarts GGD Jeugdgezondheidszorg), Aukje Oldeman, Maaike Blom, Mariette van Schijndel, Hanne Langeveld en Lois van der Pas vormen samen het Team Jonge Kind.