Doorgaande lijn

De ontwikkeling van het kind is het uitgangspunt bij de doorgaande lijn. We zijn samen verantwoordelijk voor de ononderbroken ontwikkeling van kinderen. Van zeer jonge kinderen die vanuit huis, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal de overstap maken naar het basisonderwijs tot de leerlingen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Hierin werken wij nauw samen met onze vaste kernpartners (buurtteams, leerplicht en JGZ), de Gemeente Utrecht, kinderopvangorganisaties, schoolbesturen en het Samenwerkingsverband Sterk VO. Binnen de doorgaande lijn hebben we aandacht voor de overstap van regulier naar regulier, van regulier naar speciaal (of andersom, zie overstaparrangement), de samenwerking tussen de school en kinderopvang en voor nieuwkomers in de stad Utrecht.  

Het jonge kind

Wanneer er op het peutercentrum of kinderdagverblijf vragen zijn rondom de ontwikkeling van een peuter kan het Team Jonge Kind worden ingeschakeld. Elk TPO is door een consulent vertegenwoordigd in het Team Jonge Kind. Hier lees je meer over Team Jonge Kind en hoe zij te bereiken zijn.

De overstap van PO naar VO

Het Utrechtse samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs is Sterk VO. De samenwerking van het SWV Utrecht PO met Sterk VO is onder andere gericht op de overstap die leerlingen van groep 8 jaarlijks maken naar het voortgezet onderwijs.

In de POVO-procedure staat de werkwijze rondom deze overstap beschreven. Sterk VO ondersteunt scholen bij vragen over deze keuze. Ook is er regelmatig overleg tussen het SWV Utrecht PO en Sterk VO in het kader van de doorgaande lijn in onderwijs en zorg.

Voor de meest actuele en belangrijke informatie over de overstap van PO naar VO verwijzen we jullie naar de website van Naar het VO.