Team PO – VO

Team PO-VO staat voor een optimale ononderbroken ontwikkeling voor bovenbouwleerlingen met een ondersteuningsvraag. We streven naar een soepele overgang van PO naar VO waarbij we ons proactief opstellen. Het uitgangspunt hierbij is dat een consulent passend onderwijs van het SWV Utrecht PO (consulent PO) altijd betrokken is bij een overstap van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte naar het reguliere VO, vso, PrO of OPDC in nauwe samenwerking met de betrokken begeleider passend onderwijs van Sterk VO (BPO’er VO).  

Maartje Bakker (voorzitter, TPO 3), Dieuwke van Kraaij (TPO 5), Anoeska van Marle (TPO 1), Manon Zuijdervliet (TPO 1), Lucy Kuyper (TPO 4) en Joke Tamminga (TPO 2) nemen namens het SWV Utrecht PO deel aan Team PO-VO.  

Meer informatie 

In de POVO-procedure staat de werkwijze rondom de overstap van PO van VO beschreven. Om ouders en scholen te ondersteunen is er een keuzewijzer ontworpen. Deze keuzewijzer toont per vo-school de beschikbare niveaus, (eventueel) extra aanbod, (eventueel) informatie over capaciteit, onderwijsconcept en aanbod en (eventueel) relevante wijzigingen. Hieronder kan je de keuzewijzer downloaden.

Bekijk via deze link voorlichtingfilmpjes van de VO-scholen.

Voor de meest actuele en belangrijke informatie over de overstap van PO naar VO verwijzen we jullie naar de website van Naar het VO