Wat bereiken wij

Ambities

Het Ondersteuningsplan 2020-2025 is het strategisch plan van het SWV Utrecht PO voor 5 jaar (4 jaar met een verlenging van 1 jaar). Hierin beschrijven we onze werkwijze en ambities. We hebben daarbij 8 speerpunten geformuleerd. Elk speerpunt is beschreven volgens een vaste opzet: waar stonden we in 2020 en een korte uitleg en vooruitblik aan de hand van 3 ambities.

Voor elk speerpunt hebben we 3 ambities geformuleerd:

  • Versterken: dat wat we al hebben en/of doen verstevigen.
  • Verbinden: gericht op de verbinding met anderen.
  • Vernieuwen: dat wat nog onderzocht, uitgewerkt of geïnitieerd moet worden.

De ambities die versterken en verbinden zijn gericht op het behouden van onze koppositie. We willen nog beter worden in wat we al doen. Daarnaast hebben we ambities geformuleerd om te vernieuwen. Dit samen bepaalt waar we straks staan in 2025.

We  versterken eerst om daarna te verbinden en vervolgens te vernieuwen. Voor elke ambitie formuleren we hoe we evalueren en meten of het gestelde doel is behaald.

De ambities worden in onze jaarplannen beschreven, geëvalueerd en bijgesteld. Hiermee houden we  het Ondersteuningsplan actueel en levend. We delen deze bevindingen met alle betrokkenen en verantwoorden ons aan het bestuur en in ons jaarverslag.

Ondertussen zijn we als samenwerkingsverband volop in beweging, waarmee we bij sommige speerpunten ingehaald worden door onze eigen ambities. Daarnaast hebben we werkwijzen aangescherpt en onze organisatiestructuur versterkt. De uitwerking van deze aanvullingen en aanpassingen is een addendum op ons ondersteuningsplan, dat hieronder te downloaden is.

Kwaliteitsaanpak

Ons verhaal over kwaliteit begint bij ons motto “Goed voor elkaar”. Dit betekent dat wij de samenwerking met scholen en schoolbesturen, kernpartners, ouders en kinderen heel belangrijk vinden. Het betekent ook dat wij expertise en middelen optimaal inzetten voor kinderen die iets extra’s nodig hebben in het onderwijs. Wij faciliteren de scholen om passend onderwijs aan ieder kind te bieden en zorgen voor een dekkend en passend aanbod van onderwijs en ondersteuning.

Ons verhaal over kwaliteit begint ook bij onze missie: wij maken passend basisonderwijs mogelijk zonder thuiszitters. Passend onderwijs betekent dat ieder kind recht heeft op een passende onderwijsplek en passende ondersteuning, zo thuisnabij als mogelijk, zodat ieder kind zich ononderbroken en optimaal kan ontwikkelen. Ons verhaal over kwaliteit begint daarnaast bij onze visie die zich richt op een sterke basis op school, extra ondersteuning die samen met kernpartners (buurtteam jeugd en gezin, jeugdgezondheidszorg en leerplicht) wordt geboden en specialistische ondersteuning vanuit speciale voorzieningen.

Het is niet zo moeilijk om bovenstaande woorden, die we consequent gebruiken en die overal terug te lezen zijn, te omarmen. Wie kan het hier niet mee eens zijn? Goed voor elkaar zijn, passend onderwijs mogelijk maken zonder thuiszitters, met elkaar werken aan een sterke basis, steun geven waar nodig, zorgen voor specialistische ondersteuning vanuit speciale voorzieningen: dat wil toch iedereen? Maar met woorden alleen geven we ons kwaliteitsverhaal onvoldoende inhoud en betekenis.

Kwaliteit is voor ons niet iets waar we alleen maar over praten of schrijven, kwaliteit is iets wat we vooral ook doén. In het document hieronder lichten we toe wat we doen aan kwaliteit en hoe dan.

Klik hier om de video te bekijken die je meeneemt door ons kwaliteitsverhaal.