Wie zijn wij

Ons verhaal

Wij zijn het Samenwerkingsverband Utrecht PO. Wij doen gewoon wat nodig is zodat ieder kind in de stad Utrecht een passende onderwijsplek heeft. Om dat te realiseren, delen we onze expertise met iedereen die, net als wij, altijd aansluit bij de behoeften van een kind.

Wij richten ons op een sterke basis op school, op extra ondersteuning die we samen met onze kernpartners buurtteams, jeugdgezondheidszorg en leerplicht bieden en op specialistische ondersteuning vanuit speciale voorzieningen.

Essentieel in ons handelen, zijn ruimte bieden voor vrijheid, vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen.  Zorgdragen voor een passende plek voor elk kind kunnen we niet alleen. Dat doen we samen met de bestuurders en de medewerkers van ruim 130 scholen, met de ouders en met onze partners in de stad Utrecht.

Alleen met elkaar bereiken we het beste voor elk kind. Daar zijn we van overtuigd.

Het team

Maak kennis met het team van SWV Utrecht PO.
Wil je onderdeel uitmaken van ons team? Kijk dan hier voor de vacatures.

Zoek je een consulent uit een bepaald TPO, een consulent uit een bepaalde wijk of een collega met een specifieke functie? Maak dan gebruik van onderstaande zoekbalk met zoektermen als ‘TPO 1’, ‘Team Jonge Kind’ of ‘voorzitter’.

  • Hilke Bakker

   Hilke Bakker

   Consulent TPO 3 Zuid/Zuidwest

   ‘Goed voor elkaar’ betekent voor mij samenwerken. Met collega’s, intern begeleiders, leerkrachten (en soms ook leerlingen zelf), ouders en eventueel kernpartners, ieder vanuit zijn eigen perspectief en eigenaarschap, bekijken wat werkt, belemmert en nog verder nodig is aan ondersteuning en begeleiding. Door samen te werken kun je vaak meer bereiken.

  • Maaike Blom

   Maaike Blom

   Consulent TPO 3 Zuid/Zuidwest, Medewerker Team Jonge Kind

   ‘Goed voor elkaar’ betekent voor mij dat we in verbinding met elkaar en met oog voor elkaar op zoek gaan naar de vragen die spelen bij en rondom een kind. Dat doen we sámen: samen met het kind, de leerkracht(en), met zijn of haar ouders, met de intern begeleider en belangrijke anderen die bij kunnen dragen aan het creëren en organiseren van het best passend onderwijs. Als een kind (weer) goed in zijn/haar vel zit, als een leerkracht voelt dat zij/hij de leerling weer verder kan helpen groeien, als ouders vertrouwen hebben en een tevreden kind uit school zien komen, dan ga ik voldaan en met een grote glimlach weer op weg naar de volgende vraag.

  • Pamela Bongers

   Pamela Bongers

   Consulent TPO 3 Zuid/Zuidwest

   In mijn rol als consulent wil ik samen met de kinderen, ouders, leerkrachten en overige betrokkenen kijken naar wat nodig is om een passende onderwijsplek met een passend aanbod te realiseren. Door samen te werken en elkaar daadwerkelijk te zien en te horen, kunnen we door het combineren van onze verschillende kennis en ervaringen tot een waardevolle bijdrage komen. Zo werken we samen aan passend basisonderwijs voor alle kinderen in Utrecht en hebben we het ‘goed voor elkaar’. Ik kijk er naar uit om met jullie in gesprek te gaan en samen te doen wat nodig is.

  • Marieke Bos

   Marieke Bos

   TLC Deskundige

   ‘We zijn alleen succesvol als we bereid zijn om samen te werken. En dat lukt wanneer we elkaar echt zien en horen. Want die diep menselijke behoeften heeft iedereen. Wanneer je bezig bent met de ander en niet met jezelf, kun je plaats maken voor elkaars verhaal.’

  • Diane van Brakel

   Diane van Brakel

   Consulent TPO 4 West/Leidsche Rijn

   'Werken vanuit oprechte belangstelling met respect voor elkaar, zijn kernwaarden voor mij in mijn handelen. Een kind volop in ontwikkeling heeft de ander nodig om een volgende stap te kunnen maken. De een wat meer dan de ander. Het is de uitdaging om voor ieder kind dat zetje te vinden wat nodig is om verder te kunnen ontwikkelen. Ik geloof daarbij in een systemische benadering waarbij ieder weer kan voelen in zijn kracht te kunnen staan. Samen kom je verder. Dat is voor mij “goed voor elkaar”.'

  • Cécile Chênevert

   Cécile Chênevert

   Voorzitter Team Kernpartneraanpak, themaverbinder Onderwijs & jeugdhulp

   Voor mij staat ‘goed voor elkaar’ voor goed luisteren naar de ander en een open leerhouding naar elkaar.
   Zowel met samenwerkingspartners als binnen onze eigen organisatie. Daarbij hoort ook ruimte voor leren & uitproberen en elkaar die ruimte gunnen.
   Het belang van kind en gezin vormt voor mij daarbij altijd het uitgangspunt.

  • Canan Dada

   Canan Dada

   Secretarieel medewerker

   ‘Ik heb altijd een passie gehad voor werken in het onderwijs. Bij het samenwerkingsverband wacht elke dag een nieuwe uitdaging met hele fijne collega’s. Wanneer we goed voor elkaar zijn en goed samenwerken, is dit ook goed voor ’t kind.’

  • Sandra van den Eijnde

   Sandra van den Eijnde

   Consulent TPO 1 Noordwest/Overvecht

   ‘Ik vind het erg belangrijk om samen op te trekken en dingen te doen. Want niemand is beter of belangrijker dan de ander. Ik doe dat door niet te snel te oordelen en te handelen maar vooral goed te luisteren en boven de materie te gaan hangen.’

  • Petra Harpe

   Petra Harpe

   Consulent TPO 4 West/Leidsche Rijn

   ‘Goed voor elkaar staat voor mij vooral voor een toezegging naar alle mensen met wie ik werk. De toezegging om de hulpvraag te begrijpen, te ontdekken wat nodig is en tot een oplossing te komen. En dat alles in het vertrouwen dat het in gezamenlijkheid altijd lukt.’

  • Audrey van Hees

   Audrey van Hees

   Bestuurssecretaresse en privacy-officer

   "Goed voor elkaar betekent voor mij de ander zien met een open blik en oprechte interesse."

  • Mirjam Hessing

   Mirjam Hessing

   Secretarieel medewerker

   ‘Ik werk zoals ik zelf graag behandeld wil worden. Ik ben voor veel mensen het eerste contact en aanspreekpunt van het samenwerkingsverband. Daarom wil ik iedereen vriendelijk en zo goed mogelijk te woord staan. Als je positief bent, bereik je het meest.’

  • Josje Kamp

   Josje Kamp

   Consulent TPO 4 West/Leidsche Rijn

   'Goed voor elkaar' betekent voor mij samenwerken met alle betrokkenen vanuit een transparante communicatie, om zo bij te dragen aan ‘doen wat nodig is om elk kind in Utrecht een passende onderwijsplek te bieden’. In trajecten zoek ik graag de verdieping door goed te luisteren, te kijken en door te vragen en daarbij is verbinding voor mij de basis.

  • Dieuwke van Kraaij

   Dieuwke van Kraaij

   Consulent TPO 5 Vleuten - De Meern, medewerker Team PO-VO

   ‘Samen staan we sterk. Vanuit deze gedachte werk ik samen met alle betrokkenen rondom het kind. Door alle partijen te verbinden en in hun kracht te zetten kun je met elkaar mooie stappen maken. Het belangrijkste uitgangspunt is het kind gelukkig te zien. Zodra dat bereikt is, voelt een kind het vertrouwen om zelfstandig verder te groeien.’

  • Lucy Kuyper - Clemens

   Lucy Kuyper - Clemens

   Consulent TPO 4 West/Leidsche Rijn

   ‘Goed voor elkaar’ betekent voor mij dat je lekker in je vel zit. Dat je controle ervaart en vertrouwen hebt in je eigen kunnen. Dit is wat ik voor alle kinderen wens te bereiken. Als kinderen het gevoel hebben dat zij het goed voor elkaar hebben, dan staan ze in hun kracht en kunnen ze zich tot hun volledige potentie ontwikkelen. Om dit voor elkaar te krijgen moeten we samen werken en gebruik maken van elkaars kennis en expertise. De samenwerking met het kind en de ouders als ervaringsdeskundigen zijn voor mij hierbij van essentieel belang.

  • Paulien Lagerweij

   Paulien Lagerweij

   Consulent TPO 1 Noordwest/Overvecht

   "Voor mij betekent “goed voor elkaar” met open houding, oprechte interesse en zonder oordelen luisteren naar wat jij als leerling, ouder, intern begeleider of leerkracht vertelt. Door vragen te stellen en mee te denken onderzoek ik samen met jou wat de eerste stap kan zijn in de gewenste richting en wat je ervoor nodig hebt die stap te zetten."

  • Bertien Landzaat

   Bertien Landzaat

   Consulent TPO 1 Noordwest/Overvecht, Themaverbinder Doorgaande lijn, Voorzitter Team Jonge Kind

   ‘Goed voor elkaar betekent voor mij alles goed op orde hebben en vooral goed voor elkaar zorgen. Menselijk contact is wezenlijk voor mij. Vanuit verbinding kunnen we samen ontdekken hoe we een kind het best tot zijn of haar recht kunnen laten komen. Als dat lukt ben ik tevreden.’

  • Hanne Langeveld

   Hanne Langeveld

   Consulent TPO 4 West/Leidsche Rijn, Medewerker Team Jonge Kind, so-consulent so Fier

   ‘Ik wil goed voor elkaar uitstralen en meenemen wanneer we elkaar ontmoeten, inspireren en ondersteunen. Als we daarbij transparant en eerlijk zijn, kunnen we het kind optimaal tot ontwikkeling laten komen. En dat doen we samen met de school én de ouders.’

  • Anoeska van Marle

   Anoeska van Marle

   Consulent TPO 1 Noordwest/Overvecht, medewerker Team PO-VO

   'Goed voor elkaar' betekent voor mij: met een open houding en oprechte interesse op zoek gaan naar wat een leerling nodig heeft om zich met zelfvertrouwen en plezier te ontwikkelen in het onderwijs. In de samenwerking staan luisteren, verbinden en versterken wat er goed gaat centraal. Samen kom je verder. Dat is voor mij 'goed voor elkaar'.

  • Augusta van Oene

   Augusta van Oene

   Consulent TPO 2 Noord/Oost/Binnenstad, Themaverbinder HGD - HGA

   ‘Vanuit duidelijkheid en openheid ga ik samen op zoek naar mogelijkheden en kansen voor het kind. Ik denk met vertrouwen en respect mee waarbij ik het belangrijk vind dat een ieder dit doet vanuit eigen verantwoordelijkheid. Soms is er een uitdaging, soms een snelle oplossing en soms is het puzzelen op zoek naar antwoorden. Dat kan alleen door samen te werken. Als ons dat met elkaar lukt, en daar geloof ik in, dan zijn en hebben we het ‘goed voor elkaar’!

  • Aukje Oldeman

   Aukje Oldeman

   Consulent TPO 1 Noordwest/Overvecht, Medewerker Team Jonge Kind, so-consulent Lux en Rafael

   "In mijn werk vind ik mijn drijfveer in het verhelderen van de beeldvorming van een kind met ontwikkelingsproblemen. Ik heb mij bewust gespecialiseerd in het jonge kind, omdat er bij vroege signalering preventief veel mogelijk is. Het inspireert mij om met ouders, school en andere betrokkenen bij te dragen aan een passend onderwijsaanbod en zo nodig behandeling. Mijn ervaring is dat vanuit een betrokken, empathische houding het altijd mogelijk is elkaar te vinden in het belang van het kind. Ook daagt het mij uit om vanuit mijn expertise ouders en leerkrachten optimaal te ondersteunen."

  • Yvon den Ouden

   Yvon den Ouden

   Consulent TPO 3 Zuid/Zuidwest

   "Gewoon luisteren, écht luisteren. Naar alle partijen en zonder oordeel. Dat is waar het voor mij begint.
   Door écht te luisteren én het perspectief van de ander te durven zien wordt vaak mooi duidelijk wat er speelt en wat de echte vraag is.
   En als de vraag helder is: Aan de slag! Met elkaar, betrokken en in openheid.
   Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Dat is voor mij ‘goed voor elkaar’."

  • Chiara van der Poel

   Chiara van der Poel

   Consulent TPO 3 Zuid/Zuidwest

   ‘Goed voor elkaar’ betekent voor mij om in mijn werk alles te benaderen vanuit een inclusieve attitude, met inclusiever onderwijs als stip op de horizon.

  • Seline Roelofsen

   Seline Roelofsen

   TLC Deskundige

   ‘Zorgzaam zijn op alle lagen. Dat is heel belangrijk voor mij. Zorgzaam voor collega’s, scholen, ouders en natuurlijk kinderen. Zorgzaam zijn is echte kernwaarde voor mij en onlosmakelijk verbonden met mijn werk. We komen immers in actie wanneer zorg nodig is.’

  • Aukje de Ruijter

   Aukje de Ruijter

   Adviseur thema's dekkend aanbod en doorgaande lijn

   "Goed voor elkaar betekent voor mij verschillen waarderen, écht naar elkaar luisteren en elkaar durven aanspreken om samen het verschil te kunnen maken. Maar ook een stap extra durven te zetten wanneer dat nodig is!"

  • Lisa van Schijndel

   Lisa van Schijndel

   Consulent TPO 4 West/Leidsche Rijn

   ‘Goed voor elkaar’ is voor mij het onderzoeken, weten en doen wat nodig is op verschillende niveaus. Op kindniveau ben ik nieuwsgierig naar de situatie waarin het kind zich bevindt, wat het kind goed kan en juist wat moeilijker vindt. Ouders en school zijn hierin ontzettend belangrijke partners. Samen gaan we op zoek naar hoe we vergroten wat er goed gaat, en welke ondersteuning hierbij nodig is. Op schoolniveau heb ik veel interesse in hoe we de extra ondersteuning echt kunnen inbedden zodat zoveel mogelijk leerkrachten en kinderen er profijt van hebben. Op stadsniveau wil ik graag bijdragen aan de weg naar meer inclusiever onderwijs; hoe kunnen we goed voor elkaar zijn, en dus voor alle leerlingen in de stad een plek vinden op een school in de buurt? Hoe kunnen wij hierin als SWV zo ondersteunend mogelijk zijn aan de leerkrachten in Utrecht, en hoe werken we hierin het beste samen met onze kernpartners?

  • Mariëtte van Schijndel

   Mariëtte van Schijndel

   Consulent TPO 5 Vleuten - De Meern, Themaverbinder HGD - HGA, Medewerker Team Jonge Kind

   ‘Niemand wil een kind ongelukkig zien. Als een kind blij en tevreden is, gaat het ook goed met de ouders en de leerkracht. Dan hebben wij ons werk goed gedaan. Dat betekent samen zoeken naar creatieve en mooie oplossingen waarbij kleine nuances het verschil al kunnen maken.’

  • Barbara Schrover

   Barbara Schrover

   Consulent TPO 1 Noordwest/Overvecht

   ‘Ik houd ervan dat alles lekker goed is georganiseerd. Want dan krijg je wat je verdient en wat je nodig hebt. Daarvoor moet je goed voor elkaar zijn. Dat is voor mij een vanzelfsprekende waarde en ik zet alle zeilen bij om dat voor elkaar te krijgen.’

  • Erna Siegers

   Erna Siegers

   Consulent TPO 2 Noord/Oost/Binnenstad

   ‘Ik werk graag oplossingsgericht. Dat betekent voor mij met elkaar zorgvuldig afwegen wat het meest passend voor een kind is. En dat doe ik altijd vanuit een positieve mind set: wat kan er wel? Daarmee creëer je openingen, ruimte en mogelijkheden. Dat stemt me vrolijk.’

  • Anne-Marthe Sigmond

   Anne-Marthe Sigmond

   Consulent TPO 5 Vleuten - De Meern, Voorzitter Dyslexie Advies Team, Themaverbinder Onderwijs & jeugdhulp

   ‘Ik help kinderen, ouders en leerkrachten graag om in hun kracht te komen. Vooral door goed te luisteren en iedereen te zien en te horen.. Zo ontstaat harmonie en daarmee een goede voedingsbodem voor samenwerking. Het is voor mij een natuurlijke manier van doen.’

  • Jetta Spaanenburg

   Jetta Spaanenburg

   Directeur-bestuurder

   "Ieder van ons brengt een verhaal mee. Ook mijn eigen verhaal maakt ons verhaal als SWV, samen met alle andere verhalen. ‘Goed voor elkaar’ betekent voor mij dan ook goed met elkaars verhalen omgaan en goed voor jezelf zorgen. Dat doe ik door vragen te stellen, te luisteren, vertrouwen te geven, samen te denken, respectvol perspectieven te wegen en soms mijn mening te vertragen. Ik geloof dat ik daardoor ieders vrijheid en verantwoordelijkheid kan vergroten om gewoon te doen wat nodig is."

  • Wendy Steenbergen

   Wendy Steenbergen

   Consulent TPO 1 Noordwest/Overvecht, so-consulent cluster 2

   ‘Het is mijn passie dat ieder kind binnen zijn of haar mogelijkheden goed onderwijs krijgt. De taal- en spraakontwikkeling zijn daarbij erg belangrijk. Je kunnen uiten, ontwikkelen en contact maken met anderen, dàt gun ik ieder kind!’

  • Lotje Stremmelaar

   Lotje Stremmelaar

   Consulent TPO 5 Vleuten - De Meern

   Als ik denk aan 'Goed voor elkaar ' dan is mijn eerste associatie de animatieserie Buurman en Buurman. Deze twee buurmannen lossen met hun creativiteit en enthousiasme SAMEN alles op. Als consulent passend onderwijs wil ik met datzelfde enthousiasme en creativiteit, in samenwerking met de scholen en schoolbesturen, kernpartners, ouders en kinderen, 'doen wat nodig is voor ieder kind'.

  • Wieneke Swüste

   Wieneke Swüste

   Adviseur regioportret

   ‘Ik versterk wat we al doen, leg verbindingen waar mogelijk en blijf vernieuwen. Om onze kwaliteit hoog te houden kijk ik zowel samen terug en werk ik ook graag met elkaar aan nieuwe plannen. Want alleen door samen te werken, kun je de beste kwaliteit halen.’

  • Joke Tamminga

   Joke Tamminga

   Consulent TPO 2 Noord/Oost/Binnenstad, medewerker Team PO-VO, so-consulent De Kleine Prins Ariane de Ranitz

   ‘Ieder kind verdient precies dezelfde aandacht. Ik vind het belangrijk om met elkaar te kijken wat er kan en haalbaar is, daarvoor de mogelijkheden te zoeken en dan in actie te komen. Daarmee kun je echt een verschil maken en soms zit dat in hele kleine dingen.’

  • Willy Terlouw

   Willy Terlouw

   Controller / Beleidsmedewerker Financiën

   ‘Een luisterend oor en aandacht voor elkaar. Dat typeert voor mij het samenwerkingsverband. En daarbij hoort ook dat alle financiële middelen zo goed en eerlijk mogelijk worden verdeeld. Want achter de cijfertjes gaat het altijd om mensen en elk kind is belangrijk.’

  • Jantiene Treurniet - van Manen

   Jantiene Treurniet - van Manen

   Consulent TPO 1 Noordwest/Overvecht

   ‘Goed voor elkaar’ betekent voor mij dat alle neuzen van betrokkenen dezelfde kant op staan. ‘Eén kind, één plan’; dit vereist een goede samenwerking, transparantie, oplossingsgericht denken waarin out-of-the-box oplossingen niet geschuwd worden. Ouders hebben hier voor mij een belangrijke rol als experts. Ik raak nog steeds onder de indruk als het lukt om een ingewikkeld vraagstuk vanuit een gezamenlijke visie te benaderen en weer regie te krijgen over het proces.

  • Nicky van der Veen

   Nicky van der Veen

   Data-analist

   In het kader van ‘goed voor elkaar’ zal ik de consulenten zo goed mogelijk ondersteunen met analyses en inzichten en hoop ik op die manier bij te dragen aan de ondersteuning van scholen.

  • Sanne Verbruggen

   Sanne Verbruggen

   Consulent TPO 3 Zuid/Zuidwest

   '“Elk kind verdient zijn mooiste versie van de wereld om hem heen”. Ik wil daar graag aan bijdragen! Daarbij zie ik de kracht van de samenwerking met scholen, ouders en andere kernpartners. Door de tijd te nemen om echt te kunnen “zien en horen” wat er nodig is en stil te staan bij dat wat een kind nodig heeft, kunnen we gezamenlijk met de handen “ineen” bergen verzetten!'

  • Diete de Vos

   Diete de Vos

   Kernteamlid, thema's: Kennisdeling, Onderwijs & jeugdhulp, HGD/HGA

   ‘Ik draag graag op duurzame wijze bij aan een passende onderwijsplek voor alle leerlingen, ook die van de toekomst. Dit doe ik samen met collega’s, ouders, scholen en kernpartners. Want zoals een oud Afrikaans gezegde luidt: ’Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.’

  • Manon Zuijdervliet

   Manon Zuijdervliet

   Consulent TPO 1 Noordwest/Overvecht

   "Goed voor elkaar is voor mij: niet alleen elkaar horen maar ook écht luisteren naar elkaar, dat is voor mij belangrijk. Pas als we naar elkaar luisteren komen we verder."

  De scholen

  Bekijk op de kaart hieronder alle scholen van het SWV Utrecht PO.

  Klik op een school om het schoolondersteuningsprofiel te downloaden, waarin scholen aangeven welke ondersteuning zij kunnen bieden.

  Waar in het ondersteuningsplan 2020-2024 verwezen wordt naar het geheel van basisondersteuningsvoorzieningen die op alle vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband aanwezig zijn, (artikel 18a, achtste lid, onder a, uit de Wet Passend Onderwijs), wordt gedoeld op bovenstaande kaart.

  Kernpartneraanpak

  In de stad Utrecht werkt het SWV Utrecht PO met haar kernpartners aan Passend Onderwijs. Dit noemen we de kernpartneraanpak. Het betekent dat we onderwijs en zorg samen met onze partners zo dicht mogelijk op de school en in de wijk van de leerling organiseren. Kernpartners van de Utrechtse basisscholen zijn het BuurtteamJeugdgezondheidszorgLeerplicht en het SWV Utrecht PO.

  Alle kernpartners hebben hun eigen rol en taak. Leerplicht zorgt dat leerlingen naar school gaan. De jeugdgezondheidszorg zorgt dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Het buurtteam zorgt dat de opvoeding zo goed mogelijk verloopt. Het SWV Utrecht PO ondersteunt scholen om de schoolloopbaan van hun leerlingen goed te laten verlopen.

  Samen spannen we ons in om ouders en hun kinderen zo goed en dichtbij als mogelijk te helpen en te ondersteunen.

  Ondersteuningsplanraad

  De Wet op Passend Onderwijs bepaalt dat er door het SWV Utrecht PO een ondersteuningsplanraad moet worden ingesteld. De ondersteuningsplanraad (OPR) is een medezeggenschapsorgaan binnen SWV Utrecht PO. De OPR bestaat voor de helft uit personeel en voor de helft uit ouders en is een gesprekspartner voor het bestuur van SWV Utrecht PO. De belangrijkste taak van de OPR is om instemming te geven aan het ondersteuningsplan.

  De leden van de OPR zijn afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de besturen binnen SWV Utrecht PO. Een OPR-lid hoeft geen lid van een MR of GMR te zijn. De vergaderingen van de OPR zijn openbaar. Belangstellenden kunnen zich vooraf melden bij de voorzitter en de verslagen zijn te vinden op de website .

  Een OPR-lid kijkt met de blik van een ervaringsdeskundige naar het beleid en de plannen die worden gemaakt en volgt de uitvoering van deze plannen op de scholen. Tijdens de OPR-vergaderingen (zo’n 2 tot 6 per jaar) worden beleidsstukken gedeeld waarover de OPR een mening vormt. Soms is daarvoor overleg nodig met de achterban; ouders en personeel. Wat vinden zij belangrijk, waar liggen de knelpunten en wat zijn goede initiatieven?

  De OPR praat en denkt boven-bestuurlijk mee, adviseert de bestuurder van SWV Utrecht PO over het ondersteuningsplan en verleent hierop de uiteindelijke instemming.

  Verslagen, statuten en overige documenten vind je op de pagina van de OPR.

  Vacatures

  Op dit moment hebben wij geen openstaande vacatures.

  Je bent altijd welkom om een open sollicitatie te sturen naar info@swvutrechtpo.nl.