Verbindingsgroepen 

In de verbindingsgroepen krijgen de kinderen een steuntje in de rug waardoor ze kunnen aansluiten bij en profiteren van het onderwijsaanbod van de school. Een verbindingsgroep is een integraal onderdeel van de basisschool en nadrukkelijk geen aparte voorziening. Een verbindingsgroep is gericht op het versterken van wat er al is en het verrijken van het handelingsrepertoire van iedereen die al met deze kinderen werkt. Dit doen we door op een handelingsgerichte wijze te kijken naar de vragen die de kinderen ons stellen.  

De kracht van de verbindingsgroepen zit in het feit dat de medewerkers van de groep, inclusief de naaste collega’s van school en de kinderopvang, een HGD training volgen waardoor er sprake is van doorgaande lijn. Binnen de verbindingsgroep werkt men toe naar een kansrijke start op de basisschool voor jonge kinderen met potentie die nog nét niet aan de schoolse voorwaarden voldoen.

 Op basis van de opgedane ervaringen is door de partners een methodiekbeschrijving opgesteld. Hierin staat nauwgezet beschreven wat een verbindingsgroep inhoudt, voor wie ze bedoeld is en wat het vraagt van een betrokken school en kinderopvangorganisatie om een verbindingsgroep te draaien. In de klas staat de samenwerking tussen kinderopvang, school en buurtteam voorop en is het versterken van de doorgaande lijn tussen kinderopvang en basisschool, alsmede de samenwerking met ouders, een belangrijk uitgangspunt. 

Scholen en kinderopvangorganisaties die een verbindingsgroep willen starten worden hierbij begeleid door het swv en gaan een samenwerking aan tussen gemeente, kinderopvang, school en swv.  In overleg met de gemeente en schoolbesturen wordt bekeken welke scholen in aanmerking zouden kunnen komen voor het starten van een verbindingsgroep. 

Op dit moment draaien er drie verbindingsgroepen in Overvecht (OBO de Klopvaart, Joannes XXIII, OBO Spoorzicht) en één verbindingsgroep in Kanaleneiland (De Olijfboom).   

Voor vragen over de verbindingsgroepen kun je contact opnemen met Bertien Landzaat, voorzitter van het Team Jonge Kind en themaverbinder Doorgaande Lijn, via bertienlandzaat@swvutrechtpo.nl.