Wat doen wij

Sterke basis

De sterke basis is de basiskwaliteit die elke school biedt aan haar leerlingen. Een groot deel van de leerlingen ontwikkelt zich zoals verwacht en heeft geen extra ondersteuning nodig. 

De basiskwaliteit is met alle scholen afgesproken. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk om de basiskwaliteit te onderhouden en waar mogelijk verder te verbeteren.   

Extra ondersteuning

Een deel van de leerlingen heeft extra ondersteuning nodig. Ondersteuning die niet binnen de basisondersteuning valt. Consulenten van het SWV Utrecht PO helpen scholen en ouders deze extra ondersteuning te realiseren. Het SWV Utrecht PO stelt hiervoor een geldbedrag beschikbaar dat is afgestemd op de behoefte van de leerling. De school, de ouders en het SWV Utrecht PO besluiten samen wie de extra ondersteuning uitvoert.   

Specialistische ondersteuning

Een klein deel van de leerlingen heeft meer nodig dan wat scholen bieden aan basisondersteuning en extra ondersteuning. Voor deze leerlingen zijn er scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Om toegang te krijgen tot deze scholen is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vereist. De TLV wordt afgegeven door het SWV Utrecht PO.