Deeltijdvoorziening meer- en hoogbegaafden

Meer- en hoogbegaafde (MHB) leerlingen die tijdelijk meer nodig hebben, kunnen terecht op de deeltijd MHB-voorziening: de Magis-groep. Een bovenschoolse voorziening van het SWV, waar leerlingen uit de groepen 4 t/m 7 één dag per week naartoe gaan om te werken aan specifieke vaardigheden. Leerlingen uit de groepen 3 en 8 kunnen onder bepaalde voorwaarden meedoen.

De Magis-groepen bestaan uit maximaal 15 leerlingen per groep. De Magis-groep heeft een orthodidactisch karakter. Er wordt onder andere gewerkt aan leren leren, leren falen, leren samenwerken, het bevorderen van de intrinsieke motivatie en leren omgaan met fouten, perfectionisme en faalangst. De leerkracht van Magis-groep biedt coaching aan de leerkracht van de eigen school, waarbij de leerkracht ook eigen coachingsvragen formuleert. Hiermee wordt de transfer naar de klas en de school gewaarborgd.

Leerlingen kunnen alleen instromen als de eigen school actief gewerkt heeft aan de leerdoelen, maar dit onvoldoende effect heeft gehad. Daarbij heeft de school binnen de basisondersteuning een gecompact en verrijkt programma aangeboden.

Plaatsing in de Magis-groep is altijd tijdelijk. Het Magis-arrangement wordt toegekend voor een schooljaar, waarbij er een tussentijdse evaluatie plaatsvindt om met elkaar te bepalen of het tweede half jaar nodig en wenselijk is.

In schooljaar 2021-2022 start de Magis-groep weer na de zomervakantie – vanaf donderdag 23 september – op de volgende gastscholen:

Toelating

In de pilotfase gaat het om 45 plekken voor de hele stad. Bij een positief effect wordt het aantal plekken vanaf januari 2022 uitgebreid naar vijf groepen verdeeld over de stad. 

De Magis-groep is een voorziening van het SWV Utrecht PO. Dit betekent dat leerlingen alleen kunnen instromen wanneer zij zijn ingeschreven op een school die is aangesloten bij het SWV Utrecht PO. Toelating gaat altijd via het SWV Utrecht PO.

Klik hier voor de handleidingen voor het gebruik van Onderwijs Transparant.