Deeltijdvoorziening meer- en hoogbegaafden: Magisgroep

Meer- en hoogbegaafde (MHB) leerlingen die tijdelijk meer nodig hebben, kunnen terecht op de deeltijd MHB-voorziening: de Magisgroep. Een bovenschoolse voorziening van het SWV, waar leerlingen uit de groepen 5 t/m 7 één dag per week naartoe gaan om te werken aan specifieke vaardigheden. Leerlingen uit de groepen 4 en 8 kunnen onder bepaalde voorwaarden meedoen.

De Magisgroepen bestaan uit maximaal 15 leerlingen per groep. De Magisgroep heeft een orthodidactisch karakter. Er wordt onder andere gewerkt aan leren leren, leren falen, leren samenwerken, het bevorderen van de intrinsieke motivatie en leren omgaan met fouten, perfectionisme en faalangst. De leerkracht van Magisgroep biedt coaching aan de leerkracht van de eigen school, waarbij de leerkracht ook eigen coachingsvragen formuleert. Hiermee wordt de transfer naar de klas en de school gewaarborgd.

Leerlingen kunnen alleen instromen als de eigen school actief gewerkt heeft aan de leerdoelen, maar dit onvoldoende effect heeft gehad. Daarbij heeft de school binnen de sterke basis een gecompact en verrijkt programma aangeboden.

Plaatsing in de Magisgroep is altijd tijdelijk. Het Magisarrangement wordt toegekend voor een (school)jaar, waarbij er een tussentijdse evaluatie plaatsvindt om met elkaar te bepalen of het tweede half jaar nodig en wenselijk is.

In schooljaar 2021-2022 is de Magisgroep weer gestart op de volgende gastscholen:

Toelating

Momenteel zijn er 45 plekken voor de hele stad. Afhankelijk van het verloop van de wachtlijst en de effecten van de Magisgroepen op de leerlingen en scholen breiden we het aanbod mogelijk uit met een vierde groep.

De Magisgroep is een voorziening van het SWV Utrecht PO. Dit betekent dat leerlingen alleen kunnen instromen wanneer zij zijn ingeschreven op een school die is aangesloten bij het SWV Utrecht PO. Toelating gaat altijd via het samenwerkingsverband.