Deeltijdvoorziening meer- en hoogbegaafden

Meer- en hoogbegaafde (MHB) leerlingen die tijdelijk meer nodig hebben, kunnen terecht op de deeltijd MHB-voorziening: de Magis-groep. Leerlingen uit de groepen 4 t/m 7 gaan één dag per week naar de Magis-groep om daar te werken aan specifieke vaardigheden. Leerlingen uit de groepen 3 en 8 kunnen onder bepaalde voorwaarden meedoen.

De Magis-groepen bestaan uit maximaal 15 leerlingen per groep. De Magis-groep heeft een orthodidactisch karakter. Er wordt onder andere gewerkt aan leren leren, leren falen, leren samenwerken, het bevorderen van de intrinsieke motivatie en leren omgaan met fouten, perfectionisme en faalangst. De leerkracht van Magis-groep biedt coaching aan de leerkracht van de eigen school. Hiermee wordt de transfer naar de klas en de school gewaarborgd.

In schooljaar 2020-2021 start de Magis-groep na de herfstvakantie op de volgende gastscholen:

Toelating

In de pilotfase gaat het om 45 plekken voor de hele stad. Bij een positief effect wordt het aantal plekken in het schooljaar 2021-2022 uitgebreid naar vijf groepen verdeeld over de stad. 

De Magis-groep is een voorziening van het SWV Utrecht PO. Dit betekent dat leerlingen alleen kunnen instromen wanneer zij zijn ingeschreven op een school die is aangesloten bij het SWV Utrecht PO. Toelating gaat altijd via het SWV Utrecht PO.

Klik hier voor de handleidingen voor het gebruik van Onderwijs Transparant.