Handelingsgericht arrangeren

Wanneer de sterke basis voor een leerling of voor een cluster leerlingen ontoereikend (b)lijkt, kan de school een arrangement aanvragen. Een arrangement voor extra ondersteuning bestaat uit interne en/of externe ondersteuning voor de leerling, externe ondersteuning voor de leerkracht en vaak een combinatie van beiden.  

De consulenten van ons Samenwerkingsverband arrangeren zelf, handelingsgericht, dichtbij de scholen en dichtbij de leerlingen. Naast het arrangeren voor individuele leerlingen arrangeren we ook voor clusters. Een cluster bestaat uit minimaal twee leerlingen, uit een klas, een bouw of een school, met vergelijkbare specifieke onderwijsbehoeften.

De processen van handelingsgericht (integraal) individueel arrangeren en van handelingsgericht (integraal) clusterarrangeren zijn beschreven in handleidingen, die te downloaden zijn onderaan deze pagina. Naast de handleidingen werken wij met DOE-kaarten waarin alle stappen richting een (cluster)arrangement zijn weergegeven. Ook deze DOE-kaarten zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Klik hier voor de kennisbank voor het gebruik van TOP Dossier.