Handelingsgericht arrangeren

Wanneer de sterke basis voor een leerling ontoereikend blijkt, kan de school een arrangement aanvragen. Een arrangement Extra Ondersteuning bestaat uit interne en/of externe ondersteuning voor de leerling, externe ondersteuning voor de leerkracht of een combinatie van beide.  

De consulenten van ons Samenwerkingsverband arrangeren zelf, handelingsgericht, dichtbij de scholen en dichtbij de leerlingen. Het proces van handelingsgericht arrangeren is beschreven in een handleiding, die te downloaden is onderaan deze pagina.

Format Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Wij bieden als Samenwerkingsverband een format voor het ontwikkelingsperspectief (OPP), waar scholen gebruik van kunnen maken. Het format voldoet aan de wettelijke eisen voor een OPP. Ter ondersteuning aan dit format is een Handreiking Ontwikkelingsperpectief opgesteld. Beide documenten zijn hieronder te downloaden.

Klik hier voor de handleidingen voor het gebruik van Onderwijs Transparant.