Voltijds hoogbegaafdenonderwijs

Er is voltijds hoogbegaafdenonderwijs (VHB-onderwijs) voor hoogbegaafde leerlingen die binnen het reguliere onderwijs onvoldoende kunnen worden voorzien in hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Momenteel hebben vier Utrechtse scholen klassen met VHB-onderwijs ingericht met de volgende groepen:

Toelating

Bij de plaatsing van een leerling in het VHB-onderwijs wordt gekeken naar vier aspecten:

  • Zichtbare begaafdheidskenmerken.
  • Specifieke en aan hoogbegaafdheid te relateren problematiek, waardoor het welbevinden van de leerling in de knel raakt of dreigt te raken.
  • Ingezette interventies op de huidige school en handelingsverlegenheid.
  • Contra-indicaties, zoals externaliserend gedrag en een zeer trage verwerkingssnelheid.

Leerlingen worden alleen geplaatst binnen VHB-onderwijs met een positief advies van het SWV Utrecht PO en een psychodiagnostisch onderzoek waaruit een hoogbegaafd profiel blijkt. Dit psychodiagnostisch onderzoek moet afgenomen zijn door specifieke onderzoeksbureaus waar het SWV Utrecht PO afspraken mee gemaakt heeft over de eisen van het onderzoek. De consulent kan vertellen welke onderzoeksbureaus en eisen dit betreffen.

Bent u een school buiten de gemeente Utrecht en overweegt u samen met ouders VHB-onderwijs voor een leerling op één van de Utrechtse scholen? Neem dan contact op met uw eigen samenwerkingsverband.