Analyse & Ondersteuning

Bij een traject Analyse & Ondersteuning (A&O) biedt het SWV Utrecht PO scholen de mogelijkheid om een consulent in te schakelen om gericht mee te denken over de beste vorm van ondersteuning voor een leerling. Indien nodig kunnen hierbij de kernpartners jeugdgezondheidszorg, buurtteams en leerplicht en/of contactpersonen vanuit bijvoorbeeld cluster 1 (Bartiméus en/of Koninklijke Visio), cluster 2 (Auris en/of Kentalis) of het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie worden betrokken.

De inhoud van een A&O-traject:   

  • Analyse: een verdere verkenning van de hulpvraag is nodig met als doel de hulpvraag en/of de te nemen stappen te verhelderen en het vervolg te bepalen.
  • Ondersteuning: een kortdurende interventie die is gericht op de leerkracht/de intern begeleider/de school met als doel preventie en/of snel resultaat.

Een A&O-traject duurt maximaal 20 uur in maximaal 6 maanden. Tijdens deze periode vinden er naast observaties ook gesprekken plaats waarin de afgesproken aanpak wordt besproken en waar nodig bijgesteld. De school informeert de ouders over de voortgang van het traject. Voor een A&O-traject is de toestemming van de ouders vereist.