Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs

Wij zijn het Samenwerkingsverband Utrecht PO. Wij doen gewoon wat nodig is zodat ieder kind in de stad Utrecht een passende onderwijsplek heeft. Om dat te realiseren, delen we onze expertise met iedereen die, net als wij, altijd aansluit bij de behoeften van een kind.

Ons motto is ‘goed voor elkaar’

Wij vinden de samenwerking met scholen en schoolbesturen, kernpartners, ouders en kinderen heel belangrijk. En wij zetten expertise en middelen optimaal in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben.

Dekkend aanbod | (hoog)begaafdheidDoorgaande Lijn | Netwerk Nieuwkomers, Uitstroom Taalschool en Expertisebijeenkomsten Jonge nieuwkomersDoorgaande Lijn| Team Jonge KindSamenwerking Universiteit UtrechtKennisdeling | Leren van gedragMijn ervaringen als OnderwijsambassadeurInformatiebijeenkomst opleiding Intern BegeleiderArtikel: hoe ziet de samenwerking eruit in de praktijk?Onderwijs en jeugdhulp | Woonplaatsbeginsel in relatie tot dyslexiezorgOnderwijs en jeugdhulp | Vleuten Versterkt