Categorieën
Nieuws

Inhoudelijk jaarplan 2024

Het ondersteuningsplan 2020-2024 is het strategisch plan van het SWV Utrecht PO voor 4 jaar. Hierin beschrijven we onze werkwijze en ambities vanuit 8 speerpunten. Dit werken we jaarlijks uit in een inhoudelijk jaarplan, waarin je leest hoe we dat jaar aan de slag gaan met de ambities en welke resultaten dit oplevert. Hiermee houden we ons ondersteuningsplan actueel en levend. Ieder kwartaal evalueren we de voortgang van het inhoudelijk jaarplan en delen de resultaten met de leden van de ALV van het swv.

Door Diete de Vos

‘Ik draag graag op duurzame wijze bij aan een passende onderwijsplek voor alle leerlingen, ook die van de toekomst. Dit doe ik samen met collega’s, ouders, scholen en kernpartners. Want zoals een oud Afrikaans gezegde luidt: ’Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.’