Categorieën
Nieuws

Congres K I N D, Ouder en Detentie – Samen aan Zet!


23 november 2023 Avans Hogeschool te ‘s-Hertogenbosch

Ben jij die leerkracht die spreekt met het kind over de ouder achter tralies? Of niet, maar zou je dat willen? Of weet je niet hoe dat gesprek te hebben? Of mis je kennis over wat deze kinderen nodig hebben? Of zou je meer willen weten over wat de detentie betekent voor de ouder? Kom dan naar het congres Kind, Ouder en Detentie – Samen aan Zet!

Bekijk de website voor het volledige programma en meld je hier aan.

Op een willekeurige dag in Nederland zijn er 25.000 kinderen waarvan een vader of moeder gedetineerd is. Op Europees niveau bijna 2,1 miljoen kinderen. Deze kinderen worden vaak niet gezien of begrepen. Hun kinderrechten zijn onbeschermd. Zoals het recht om gehoord te worden, het recht op informatie of het recht op contact met beide ouders.

Het gaat om kinderen. Zij gaan naar school of de sportclub. Ze ontmoeten een jeugdzorgmedewerker, huisarts of penitentiair medewerkers in de gevangenis. 

Deze kinderen raken alle professionals, over de grenzen van instellingen en domeinen heen. Vandaag zijn professionals zoekende naar welke rol ze hierin kunnen opnemen, hoe ze kunnen samenwerken. Het is niet enkel een thema of opdracht voor de overheid, justitie of een penitentiaire inrichting. Het sociale domein, onderwijs, jeugdzorg, volwassenenzorg, gezondheidszorg, reclasserings- en vrijwilligersorganisaties, kinderbescherming en justitie moeten elkaar kunnen aanvullen en versterken zodat de kinderen kunnen opgroeien als veerkrachtige burgers. Voor dit congres richten we ons daarom naar al deze professionals uit deze verscheidenheid aan organisaties en domeinen.

Professionals zijn Samen aan Zet! Maar welke vormen van samenwerking zijn dan mogelijk? En wie neemt daarin welke rol op? Met welke impact? Welke uitdagingen liggen er voor ons?

We vieren 5 Jaar Expertisecentrum K I N D, Ouder en Detentie!!

In 2017 pleitte onze Kinderombudsman voor meer systematische aandacht en zorg voor kinderen met een gedetineerde ouder. In 2018 volgde de eerste Europese aanbeveling van de Raad van een Europa dat vraagt aan Nederland om in beleid, praktijk en onderzoek op meer methodische wijze gedetineerde ouders en hun kinderen te ondersteunen. Eind 2018 werd Expertisecentrum K I N D opgericht vanuit Avans Hogeschool en Exodus Nederland. Het expertisecentrum is een adviescentrum en netwerkorganisatie waar we de samenwerking zoeken met alle personen, organisaties en overheden die bijdragen aan herstel voor deze kinderen, hun ouders en hun beider sociaal netwerk.

Samen aan Zet!

Samenwerken tussen professionals heeft impact. In de plenaire presentaties is ruimte voor de meest recente wetenschappelijke en praktijkkennis. Wat weten we van kinderen en gedetineerde ouders en wat hebben ze nodig? Ook komen goede voorbeelden uit Europees beleid en onderzoek aan bod. Er worden ook 11 workshops aangeboden waarin het vooral gaat om de concrete praktijk, onder andere de workshop “Familie en School”. Welke successen in samenwerking zijn er, maar ook, welke uitdagingen in de samenwerking zien we? Wat brengen nieuwe praktijken ons?

Kom naar dit congres en denk mee, samen zijn we aan zet!