Categorieën
Nieuws

Werkatelier vrijstellingen


In Utrecht is vorig jaar een stedelijke ambitie “nul vrijstellingen” vastgesteld. De stedelijke werkgroep vrijstellingen heeft daarop analyse en nader onderzoek op de doelgroep uitgevoerd. Op 28 september deden de deelnemers van de stedelijke werkgroep vrijstellingen (JGZ, Lokalis, KOOS, Spoor030, de swv’en po en  vo, leerplicht en enkele (v)so scholen) mee met een werkatelier over alle kinderen in ontwikkeling. De werksessie werd geleid door twee professionals van Gedragswerk, die als landelijk partner aangesloten is bij Wel in ontwikkeling. Het doel van de werksessie was om met elkaar de verdieping te zoeken op dit thema. De deelnemers gingen actief met elkaar in gesprek over kansen en belemmeringen en de noodzaak om anders te (leren) kijken naar bepaalde vraagstukken. De werksessie werd ook vastgelegd met visuele notulen, waarvan je hieronder de uitwerking bekijkt. De werksessie krijgt begin november een vervolg.