Startgesprek

Elke vorm van ondersteuning van het SWV Utrecht PO begint met een startgesprek. Het doel van het startgesprek is om mee te denken met de leerkracht, de intern begeleider en de ouders wanneer zij een vraag hebben over het pedagogisch en/of didactisch handelen bij een leerling of een groep leerlingen met eenzelfde ondersteuningsvraag.

Met het startgesprek biedt het SWV Utrecht PO scholen de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier te sparren over het passend handelen van leerkrachten bij een specifieke ondersteuningsvraag van een leerling.

Het doel van het startgesprek is om overzicht, inzicht en in indien mogelijk ook uitzicht te krijgen: 

  • Wat is het doel voor de leerling?
  • Wat heeft de leerling nodig?
  • Wat zijn de onderwijsbehoeften van de leerling?
  • Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en de ouders?

Het startgesprek is een eenmalige afspraak. Het SWV Utrecht PO vindt het belangrijk dat de ouders direct bij het gesprek aanwezig zijn en indien betrokken, ook de kernpartners jeugdgezondheidszorg, buurtteams en leerplicht.

De desbetreffende school dient voor een startgesprek een aanvraag in via TOP Dossier.