Onderwijs-zorgarrangement (OZA-groepen)

Deze combinatie van speciaal (basis)onderwijs en jeugdhulp maakt het mogelijk om jonge leerlingen van 4 tot 7 jaar en hun ouders of verzorgers te helpen om de gedragsvragen, die zowel thuis als op school voorkomen, in een vroeg stadium om te buigen. In de klas werken de leerkracht en pedagogisch medewerker samen, thuis worden ouders of verzorgers begeleid door een gezinsbegeleider. Het multidisciplinaire team wordt verder gevormd door de intern begeleider van de school, een gedragswetenschapper en waar nodig een logopediste en een fysiotherapeut.  

Het onderwijs-zorgarrangement (OZA) wordt aangeboden op 3 scholen binnen het SWV Utrecht PO in samenwerking met Youké (jeugdhulp):

Plaatsing

Na een plaatsing van maximaal een jaar op de OZA-groep worden de leerlingen doorverwezen naar een passende vorm van onderwijs. Dit kan zowel een plaatsing op een reguliere school als een verwijzing naar een vorm van speciaal onderwijs zijn.

Voor een plaats op een OZA-groep is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband en een beschikking van het buurtteam nodig. Hieronder download je de aanmeldprocedure met daarin alle stappen.

Voorschoolse instellingen nemen contact op met het Team Jonge Kind.