Categorieën
Nieuws

HGW – HGD | Planmatig handelen

Als je als school een aanvraag doet voor een startgesprek met het swv hebben we met elkaar afgesproken dat de school inzichtelijk gemaakt heeft wat zij planmatig heeft ingezet binnen de sterke basis, gericht op de ondersteuningsvraag die de school stelt. Kortom: wat heb je als leerkracht en/of IB’er waargenomen in je observaties, uit gesprekken met betrokkenen en wat heb je hieruit begrepen, wat voor plan heb je gemaakt, hoe is dit plan gerealiseerd en wat zijn de effecten (evaluatie).

De informatieset met de Utrechtse visie op de Sterke basis met 25 afspraken en het document basisondersteuning in 6 stappen kunnen hierbij ondersteunend zijn, net als het boek Handelingsgericht werken samenwerken aan schoolsucces van Noëlle Pameijer (specifiek hoofdstuk 7) en de (betaalde) cursus Handelingsgericht werken van E-WISE.

Scholen kunnen dit planmatig handelen inzichtelijk maken door in de cyclus van lichte ondersteuning in TOP Dossier te werken, dat kan ook in de vorm van eigen handelingsplannen. In beide gevallen doorloop je minimaal één keer de gehele cyclus van het handelingsgericht werken. Uit de evaluatie van deze cyclus (of cycli) met ouders wordt duidelijk waarom betrokkenheid van het swv nodig is. Het planmatig handelen wordt door middel van een PDF-bestand aan het logboek toegevoegd.

De consulenten van het swv sluiten aan op het planmatig handelen van de school en als dit niet inzichtelijk gemaakt wordt in het dossier, dan zal het dossier worden teruggezet met het verzoek tot het toevoegen van het planmatig handelen.

  • Handreiking handelingsgericht arrangeren | klik hier
  • DOE-kaart handelingsgericht arrangeren | klik hier