Categorieën
Nieuws

Wijkportret | Utrecht West

SWV Utrecht PO en de gemeente Utrecht, afdeling onderwijs, wilden samen data-inzichten benutten bij het kijken naar de ondersteuning van kinderen in de wijk: het wijkportret. De afgelopen maanden hebben we samen hard gewerkt aan het eerste wijkportret van Utrecht West. Een wijk meer veel dynamiek en verschillen en tegelijkertijd met in z’n totaliteit zeer gemiddelde scores op verschillend vlak.

We hebben gesprekken gevoerd met verschillende professionals die in West werkzaam zijn, zoals scholen, buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg, consulenten van het swv, aanvullende jeugdhulp en partners uit de sociale basis, zoals Dock, JoU en SportUtrecht. We hebben met deze partners gesproken over trends, ontwikkelingen en zorgen binnen deze wijk en daar konden we – met name buurtgericht – rode draden uit destilleren. Vervolgens hebben we de beschikbare data vanuit de verschillende partners samengevoegd tot het wijkportret. We hebben het voorlopige resultaat eerst gedeeld met de professionals die werkzaam zijn in de wijk en die we eerder spraken. Zij hebben feedback gegeven op wat er opviel, hoe het wijkportret ingezet zou kunnen worden en wat daar aanvullend voor nodig is. Ook hebben we het wijkportret gedeeld met de betrokken bestuurders vanuit onderwijs, jeugdhulp en de sociale basis. De verzamelde suggesties neemt het projectteam mee in het vervolg en dit wijkportret vormt de basis voor jaarlijkse actualisatie en wijkportretten voor andere wijken.