Categorieën
Nieuws

Onderweg naar ons nieuwe ondersteuningsplan | De Lerarenkamer en interviews met ouders

Ver-halen Dichtbij – onze manier om het nieuwe ondersteuningsplan, wat we de komende maanden met elkaar en met partners in de stad gaan schrijven, tot leven te brengen. Verhalen over inclusie DOEN, groots en indrukwekkend en juist ook klein en kwetsbaar. Verhalen die op verschillende manieren verteld worden, die we vanuit de hele stad verzamelen en die we vastleggen zodat ze van betekenis blijven. In de stad en wie weet daarbuiten.”

Deze zinnen zijn de onderlegger voor de vele gesprekken die we voerden om te komen tot ons nieuwe ondersteuningsplan. We hebben in de maanden voor de kerst op bijna 20 verschillende momenten gesproken met alle betrokkenen bij ons samenwerkingsverband. Zo spraken we met de bestuurders van de scholen, de bestuurders van de aanvullende jeugdhulp, de teamleiders van de kernpartners, IB’ers, kwaliteitscoördinatoren en schoolleiders van de scholen op het Stedelijk IB Netwerk, de schoolleiders van de gespecialiseerde scholen en natuurlijk de werkveldraad en de OPR. Ook haalden we bij de Lerende netwerken input op voor het ondersteuningsplan en voerden we het gesprek over inclusief groeien en een sterke pedagogische basis.

In december hebben we een gesprek gevoerd met een aantal leraren in onze eerste ‘lerarenkamer’. Tijdens dit gesprek stonden consulenten van SWV Utrecht PO voor de klas en spraken zij met leerlingen over hoe zij hulp en ondersteuning het liefste zien. Deze lerarenkamer willen we graag structureel onderdeel laten zijn van onze gesprekken met het werkveld. Denk en doe je hier als leraar graag over mee? Neem dan contact met ons op ter attentie van de lerarenkamer.

Janneke van Bockel, de ouderschapsdeskundige waar wij graag mee samenwerken, heeft verschillende ouders uit verschillende wijken geïnterviewd over hun ervaringen met het swv. Hoe omschrijven ouders de samenwerking met het swv, wat werkt goed en waar zitten kansen om te versterken?

Wat we gehoord, besproken en ontvangen hebben, verwerken we nu voor het nieuwe ondersteuningsplan, waarbij we steeds weer de OPR, de werkveldraad en de ALV mee laten lezen. We werken toe naar het OOGO in april waarna we samen de gemaakte plannen vorm kunnen gaan geven.