Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad wil graag met je delen wat haar plannen zijn en wat zij bespreekt tijdens haar vergaderingen.

Via onderstaande links kan je meelezen met de notulen en andere documenten.

Algemeen

Schooljaar 2020 – 2021

Schooljaar 2019 – 2020

Schooljaar 2018 – 2019

Bekijk en download notulen van de OPR vergadering van voor schooljaar 2018 – 2019 in het archief OPR.