Algemeen

De meeste leerlingen leren op school goed lezen en spellen. Maar een aantal kinderen heeft daar moeite mee. Die ervaren lees- en/of spellingproblemen. Bij sommige leerlingen zijn die problemen mild en met wat aanpassingen prima binnen het onderwijs op te vangen. Maar als die problemen ernstig en hardnekkig zijn, kan er sprake zijn van dyslexie.

De definitie van dyslexie volgens de DSM-V is: 

“Dyslexie is een lees- en/of spellingprobleem dat ernstig en hardnekkig is en gedifferentieerd dient te worden van laaggeletterdheid als gevolg van een gebrekkig onderwijsaanbod, omgevings-, neurologische, sensorische en/of gedragsproblemen of een verstandelijke beperking”

Je kunt een onderscheid maken tussen leerlingen met lees-/spellingproblemen en leerlingen met dyslexie. Onder die groep dyslectische leerlingen valt een groep leerlingen met zogenaamde ernstige dyslexie (ED). Voor deze laatste groep leerlingen (het gaat om ongeveer 4% van de leerlingen) is een vergoedingsregeling vanuit de wet op de jeugdzorg voor diagnostiek en eventuele behandeling.

Websites

Lees op deze websites meer over dyslexie in het algemeen.