Traumasensitief onderwijs

Algemeen

Het is niet altijd direct zichtbaar, maar in elke schoolklas zitten gemiddeld twee kinderen die te maken hebben met traumagerelateerde problemen.

Wanneer je meer weet over hoe trauma werkt, begrijp je waar dit gedrag vandaan komt en kun je je handelen in de klas daarop aanpassen. Niet ieder kind dat een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt is per definitie getraumatiseerd, maar we weten wel dat langdurige stress gevolgen heeft voor de ontwikkeling van kinderen.

Traumasensitief onderwijs helpt getraumatiseerde kinderen zich weer te kunnen ontwikkelen, nieuwe positieve ervaringen op te doen en nieuw gedrag aan te leren. Ook andere kinderen profiteren van deze manier van lesgeven, want wanneer je als school aandacht geeft aan traumasensitief lesgeven, schep je de voorwaarden voor kinderen om zich veilig te voelen. Veiligheid is een voorwaarde voor ieder kind om te kunnen leren.

Documenten

Onderstaande publicaties van Leony Coppens – auteur “Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen” – zijn relevant voor traumasensitief onderwijs.

Websites

Video’s

  • Ingrijpende gebeurtenissen komen, net als bij volwassenen, ook voor in een kinderleven. Zoals een ernstig ongeluk of een scheiding van hun ouders. Deze nare gebeurtenissen kunnen leiden tot stress bij een kind. Een volwassene die het kind helpt om met de situatie, zijn emoties en gedrag om te gaan kan het verschil maken.

    Video: “steun in het onderwijs”