Categorieën
Nieuws

Doorgaande Lijn | Nieuwkomers

Samenwerkingsovereenkomst

In de afgelopen twee schooljaren hebben de werkgroep en stuurgroep (aanbod) nieuwkomers Utrecht PO gewerkt aan samenwerkingsafspraken ten aanzien van het aanbod aan nieuwkomers in de basisschoolleeftijd binnen Utrecht. Deze zal naar verwachting in oktober 2023 worden ondertekend.

Netwerk Nieuwkomers

We ontwikkelen een netwerk van nieuwkomersspecialisten binnen de Utrechtse scholen. Daarvoor worden nieuwkomersspecialisten getraind. Binnen de training is er aandacht voor: taalontwikkeling en meertaligheid, trauma en veerkracht, sociaal emotioneel leren, betrokkenheid van ouders en het versterken van het thuisnetwerk. De eerste ronde is gestart in januari 2023.

Maandag 4 september 2023 startte alweer de tweede ronde van de training nieuwkomersspecialist. De volgende scholen nemen deel: Agatha Snellen, Op Dreef, Het Schateiland, de Oase, Van Asch Van Wijckschool, SO Fier, Obs de Panda, St. Dominicusschool, Prinses Margrietschool, Marcusschool en Al Amana. Daar zullen ook weer vijf consulenten, werkend in de verschillende TPO’s, bij aansluiten. Het aanbod wordt verzorgd door het Stedelijk Expertiseteam Nieuwkomers (Taalschool Utrecht en International School Utrecht) in samenwerking met het Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek (HU) en de Marnix Academie. We wensen alle deelnemers van deze nieuwe ronde heel veel plezier en succes en zien uit naar de uitkomsten en vervolgstappen.

Save the date:

Heeft jullie school interesse? De voorlichtingsbijeenkomsten (online) over Ronde 3 staan gepland op maandag 2 oktober 2023 en maandag 9 oktober 2023 van 17-18 uur. We hopen ronde 3 te starten in januari 2024.

Opgeven kan via onderstaande knop:

Na deze voorlichtingsbijeenkomsten zal in november 2023 een intakegesprek worden gepland met de geïnteresseerde scholen. Uiterlijk 1 december 2023 is bekend welke scholen kunnen deelnemen aan de training. Lees hier meer informatie over het aanbod aan nieuwkomers in de stad.

Doorgaande Lijn | Nieuwkomers | Bijeenkomsten rondom jonge nieuwkomers (kleuters)

Het Stedelijk Expertiseteam Nieuwkomers organiseert dit schooljaar weer drie bijeenkomsten rondom jonge nieuwkomers (kleuters). De data zijn:

  • donderdag 7 sep 2023 van 15.00-17.30 uur – Taalontwikkeling en Meertaligheid
  • donderdag 5 okt 2023 van 15.00-17.30 uur – Trauma, Veerkracht en Sociaal-emotioneel Leren
  • donderdag 9 nov 2023 van 15.00-17.30 uur – Samenwerking met ouders/ versterken van het thuisnetwerk

Locatie: Taalschool Utrecht – Locatie Ondiep.

Opgeven voor de bijeenkomst over Taalontwikkeling en Meertaligheid kan via onderstaande knop tot en met dinsdag 5 september 2023:

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die werken met kleuters met een nieuwkomersachtergrond (of leerlingen met soortgelijke ondersteuningsbehoeften), bijvoorbeeld in de rol van leerkracht of Intern Begeleider.