Categorieën
Nieuws

Dekkend aanbod | Opening van de Rainbow Class op ISU

Op de International School Utrecht (ISU) is dit schooljaar de Rainbow Class gestart. Passend onderwijs betekent op ISU zo inclusief mogelijk onderwijs. De leerlingpopulatie kent een grote diversiteit in zowel taal en cultuur als ook onderwijsachtergrond en onderwijs- en ontwikkelbehoeften. Aansluitend bij deze diversiteit, de visie op onderwijs en de onderwijsfilosofie kent ISU een sterke ondersteuningsstructuur gericht op inclusie, waarbinnen nauw wordt samengewerkt met de kernpartners rondom de school. Vanuit de visie en motivatie op ISU en in lijn met de missie van SWV Utrecht PO, ligt een kans om ook voor deze populatie leerlingen passend- en inclusief onderwijs te organiseren.

In de Rainbow Class zitten leerlingen met een ondersteuningsvraag die baat hebben bij een Engelstalige omgeving. In Nederland zijn deze plekken summier. Het is fijn dat we nu thuisnabij een plek kunnen bieden aan deze kinderen. Een mooie samenwerking tussen het swv en ISU, wat we eind augustus vierden met een feestelijke opening.  

Door Diete de Vos

‘Ik draag graag op duurzame wijze bij aan een passende onderwijsplek voor alle leerlingen, ook die van de toekomst. Dit doe ik samen met collega’s, ouders, scholen en kernpartners. Want zoals een oud Afrikaans gezegde luidt: ’Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.’