Categorieën
Nieuws

Sterke basis | Een verhaal uit de praktijk over Pedagogisch Tact

We zijn vorig schooljaar gestart met het traject Pedagogisch Tact, medegefinancierd door het samenwerkingsverband. De aanleiding was het grote aantal pedagogische uitdagingen dat we in onze groepen tegenkwamen. Hiervoor hebben we gezocht naar een traject dat ons samen handvatten geeft om, vanuit onze visie, normen en waarden, ons pedagogisch handelen te versterken. Hierbij worden we begeleid door Centrum Pedagogisch Contact (CPC). Zij gebruiken Het Pedagogisch Huis als symbool voor het pedagogische klimaat op school.

In het eerste jaar (schooljaar 2022/2023) hebben we gebouwd aan ons fundament. Wat is onze visie en hoe kijken we naar kinderen? We hebben gekeken naar ons handelen en in hoeverre dit past bij onze visie en onze uitgangspunten. Welke regels en afspraken hebben we hierbij nodig?

Daarnaast doorlopen we allemaal een individueel traject online om te ontdekken en ons te realiseren waar we vandaan komen en waar ons handelen op gebaseerd is. Thema’s als pedagogisch contact, hechting en gedrag verstaan komen hierin aan bod.

Naast de studiedagen begeleid door CPC en het individuele traject hebben wij intervisiebijeenkomsten om met elkaar te sparren over eigen leerdoelen en uitdagingen die we tegenkomen in de klas. De intervisiebijeenkomsten richten zich op het leerkrachthandelen, je leerkrachtstijl en op pedagogische vraagstukken. Dit schooljaar gaan we leren hoe we met elkaar een ervaringsreconstructie kunnen doen. Hierbij nemen we een pedagogisch vraagstuk onder de loep om elkaar vanuit verschillende perspectieven verder te helpen.

Dit schooljaar gaan we verder bouwen aan ons pedagogisch huis. Het fundament is gelegd en dit jaar werken we aan de eerste verdieping (handelen op groepsniveau) en de zolder (handelen op individueel niveau). We streven ernaar om de verbinding aan te gaan met elkaar en ook met de kinderen. Om vanuit deze verbinding met begrip voor elkaar te handelen en te doen wat nodig is om iedereen te laten groeien en niemand buiten te sluiten.

Team Hof ter Weide