Categorieën
Nieuws

Doorgaande Lijn | Team PO – VO

In de samenwerking tussen SWV Utrecht PO en Sterk VO streven beide samenwerkingsverbanden naar een soepele overgang van leerlingen van po naar vo. Het uitgangspunt hierbij is dat een consulent passend onderwijs van het SWV Utrecht PO altijd betrokken is bij een overstap van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte naar het reguliere vo, vso, PrO of opdc in nauwe samenwerking met de betrokken Begeleider Passend Onderwijs van Sterk VO (BPO’er VO). Graag zien wij dat basisscholen leerlingen aanmelden via een startgesprek bij SWV Utrecht PO. Vanuit dit startgesprek stemmen we af over de te volgen route. Team PO – VO heeft de route uitgewerkt in een DOE-kaart.

Lees meer over de DOE-kaart, over de week van 9-13 oktober en de PO-VO-procedure

Deze DOE-kaart PO-VO download je hier.

De week van 9 – 13 oktober 2023

Vanuit onze rol als consulent SWV Utrecht PO inventariseren wij hoeveel leerlingen vanuit groep 8 (mogelijk) doorstromen naar vso of opdc. We doen dit omdat we jullie willen ondersteunen bij de overstap van po naar vo voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Daarnaast willen we zicht hebben op wat nodig is in deze en hoeveel leerlingen we verwachten voor het vso en opdc. Meld uiterlijk in de week van 9 – 13 oktober leerling(en) aan via een startgesprek bij SWV Utrecht PO wanneer je denkt aan doorstroom vanuit groep 8 naar vso en opdc.

Handleiding en POVO – procedure

Graag verwijzen wij voor de POVO – procedure naarprocedure naar het VO 2023-2024′. Hierin wordt de procedure vanaf voorlichting, oriëntatie en advies naar aanmelding voor het vo en terugkoppeling weergegeven. Voor de meest actuele en belangrijke informatie over de overstap van po naar vo verwijzen we jullie naar de website Naar het VO – Utrecht en Stichtse Vecht. 

Bijeenkomsten

Er staan regelmatig (online) bijeenkomsten gepland. Zie hiervoor de kalender op Agenda Volledig – Naar het VO. We lichten alvast twee belangrijke bijeenkomsten uit. Op dinsdag 5 september vanaf 15.30 uur staat de eerste themabijeenkomst voor (startende) leerkrachten gepland. Tijdens deze themabijeenkomst wordt de route passend onderwijs toegelicht, alsook specifiek de route voor aanmelden van leerlingen voor een mogelijke plaatsing op PrO. De jaarlijks terugkerende startdag ‘Naar het VO’ vindt dit schooljaar plaats op woensdag 6 september vanaf 15.00 uur.