Categorieën
Nieuws

TOP Dossier

Goed nieuws! We gaan met de scholen en de consulenten werken met TOP Dossier!

De afgelopen maanden is TOP Dossier op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. We hebben overleggen gevoerd in diverse samenstellingen en we hebben werksessies georganiseerd met consulenten en intern begeleiders van de (s(b)o) scholen. De schoolbesturen zijn middels een brief geïnformeerd over deze overstap. De scholen ontvangen aankomende week de informatiebrief.

Achter de schermen zijn we druk bezig om de overgang naar TOP Dossier goed te laten verlopen. Dit betekent ook dat scholen en consulenten getraind moeten worden in het gebruik van TOP Dossier. De knoppencursus zal na de zomer – online – aangeboden worden op een aantal verschillende dagen, zodat voor iedereen er gelegenheid is om een keer aan te sluiten. De scholen die de knoppencursus gedaan hebben, kunnen aan de slag met het systeem, waarbij er tot 1 januari 2023 de tijd is om te wennen aan TOP Dossier. De periode tot 1 januari 2023 is ook bedoeld om lopende trajecten in Onderwijs Transparant te kunnen afronden, zodat er geen aanvragen dubbel gedaan hoeven te worden. Het doel is om vanaf 1 januari 2023 Onderwijs Transparant te sluiten en volledig TOP Dossier te gebruiken.