Categorieën
Nieuws

Clusterarrangeren: documenten op de website

In de nieuwsbrief van januari dit jaar hebben wij aangekondigd dat na de voorjaarsvakantie de werkwijze clusterarrangeren beschikbaar is voor alle scholen binnen het swv. De werkwijze, de doekaart en een ondersteunend format clusterarrangeren zijn hier te vinden op onze website. Ook is er een aparte handleiding voor de aanvraag van een clusterarrangement in TOP Dossier opgesteld.

Ter ondersteuning voor de scholen is een format aanvraag clusterarrangementen gemaakt. Deze wordt gebruikt naar behoefte van de school en heeft tot doel om zicht te krijgen op de huidige situatie (overzicht) en de behoefte van de school (uitzicht). Dit format kan worden meegestuurd bij de vraag voor een startgesprek.

De werkwijze is ontwikkeld op basis van ervaringen van een aantal scholen en consulenten. Graag horen we van de scholen terug of er aspecten zijn die duidelijker of anders zouden kunnen. We nodigen je van harte uit om via de consulent van je TPO je input en feedback mee te geven.