Categorieën
Nieuws

Onderwijs en jeugdhulp | Vleuten Versterkt


Op 16 maart presenteerden de initiatieforganisaties van Vleuten Versterkt de inzichten over prestatiedruk onder jongeren tijdens een online bijeenkomst. Het onderzoek tot nu toe laat onder andere zien dat veel jeugdigen in de wijk Vleuten prestatiedruk ervaren. Een voorbeeld hiervan is dat maar liefst 60% van de basisschoolleerlingen wel eens wakker ligt van een toetscijfer. Ook is duidelijk geworden dat de ouders in deze wijk gemiddeld gezien hoog opgeleid zijn en dat zij hun kinderen (nog) meer gunnen dan zichzelf. Daarnaast zijn er drie inzichten opgedaan die onlosmakelijk met elkaar samenhangen, namelijk: verwachtingen, waarde van (ont)spanning en vergelijken. Deze inzichten zijn een waardevolle volgende stap in de te ontwikkelen aanpak tegen prestatiedruk in Vleuten. In de ALV op 30 maart was Vleuten Versterkt een van de voorbeelden voor anders samenwerken in het themagesprek met de bestuurders van Lokalis, Spoor030 en KOOS Utrecht.

Via deze link lees je meer over Vleuten Versterkt, onder andere over de workshops die zij aanbieden.