Categorieën
Nieuws

Mét Andere Ogen

Deze praatplaat is een agenderings A4’tje. Een praatplaat gebaseerd op de zeven adviezen van de aanpak, de beweging Mét Andere Ogen. Hierin zijn de zeven adviezen verwerkt. Ze worden aan elkaar gekoppeld en ze worden verbonden aan doelstellingen. Mooi gevisualiseerd met als kern van Denken naar Doen.

Lees meer

We blijven immers niet praten, maar gaan gewoon doen en vanuit het doen gaan we leren. Voor onszelf en van elkaar. Alle kinderen alle kansen op een gezonde, normale en veilige ontwikkeling en een ononderbroken schoolloopbaan op weg naar betekenisvolle participatie. Hierin staat niet één perspectief centraal, maar domeinoverstijgend denken en werken: één ecosysteem rondom kind en ouders!

Voor een regio vraagt dit om een enorme inspanning om met alle partners vanuit een gefragmenteerd veld tot samenhangend en integraal lokaal beleid te komen. Hoe doe je dat? De inspiratieregio’s, waaronder Utrecht, hebben hier de afgelopen jaren al veel ervaring mee opgedaan en dit vertaald in deze praatplaat om ook binnen jouw eigen regio het gesprek aan te gaan om te komen van “Denken naar Doen” en gezamenlijk de ontwikkelkansen voor kinderen vergroten. 

Betere ontwikkelkansen voor kinderen vraagt om een betere samenwerking tussen professionals en ouders. Van het gesprek rond een kind, tot beleid en uitvoering in de regio. Maar hoe doe je dat? Concrete lessen en inspiratie uit de regio’s vind je in dit oogstdocument. Leuk om vanuit Utrecht ook hier mooie voorbeelden te kunnen delen maar we willen meer. We nemen onze ervaringen mee in onze ambities om de samenwerking met ouders te versterken.