Categorieën
Nieuws

HGD/HGA | TOP dossier

Alle scholen werken sinds 1 januari j.l. volledig in TOP dossier. De toegang tot Onderwijs Transparant (OT) is hiermee komen te vervallen. Alle ondersteuningsvragen gaan vanaf nu via TOP dossier. In de maand januari zal het swv OT afronden en waar nodig contact leggen met de scholen. We willen de scholen nogmaals wijzen op deze notitie over de overgangsfase om dubbel werk te voorkomen.

Wanneer een school een toegekend arrangement via OT toch graag wil overzetten naar TOP dossier, dan moet de ondersteuning toolbox worden overgeslagen. Hiermee wordt een dubbele uitbetaling van een arrangement uitgesloten.

Niveau van lichte ondersteuning

Het swv adviseert de scholen om het planmatig werken binnen de sterke basis via het niveau van lichte ondersteuning in TOP dossier te laten verlopen. Zodra de school een TOP dossier in de lichte ondersteuning doorzet naar het niveau van extra ondersteuning op school wordt alle informatie meegenomen.

Het planmatig werken door de school is gericht geweest op het gebied van de ondersteuningsvraag die aan het swv wordt gesteld. Via het niveau van lichte ondersteuning wordt voor het swv duidelijk welke planmatige inzet door de school is gerealiseerd binnen de sterke basis. Wanneer een school nog niet in TOP dossier op het niveau van lichte ondersteuning werkt, is het belangrijk dat het planmatig handelen door de school aan het logboek (tabblad: bijlagen) wordt toegevoegd.

Bekijk voor meer informatie de doekaart startgesprek en de handreiking handelingsgericht (integraal) arrangeren met daarin de leidende afspraken over het stellen van ondersteuningsvragen aan het swv. 

Clusterarrangeren

Vanaf maart 2021 biedt het swv de mogelijkheid tot het aanvragen van clusterarrangementen. Hierbij is het mogelijk om voor een specifieke groep leerlingen met overeenkomstige onderwijsbehoeften een clusterarrangement aan te vragen. Bekijk de handleiding clusterarrangeren en de doekaart voor informatie over de werkwijze en de aanvraag via TOP dossier. Wanneer je vragen hebt, neem dan contact op met de consulenten van je TPO.