Categorieën
Nieuws

Inclusie | Gewoon meedoen!

Ook in 2023 is er weer een Week van Inclusief Onderwijs, van 6 t/m 10 februari. In deze week staan we stil bij activiteiten die vanuit het Platform Naar Inclusiever Onderwijs en haar samenwerkingspartners worden uitgevoerd. Speciale aandacht gaat uit naar de werkagenda die in voorbereiding is bij de landelijke overheid – Route naar inclusief onderwijs – en naar belangrijke thema’s, praktijkvoorbeelden en onderzoek op het gebied van de toegankelijkheid van het onderwijs, sociale integratie/leerlingenparticipatie en bestuurlijke samenwerking van gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs.

Ontdek in verschillende onlinesessies wat de uitdagingen en goede praktijkvoorbeelden zijn, en hoor van alle betrokken partijen – en dus ook kinderen en jongeren zélf! – wat er nodig is om van inclusief onderwijs de norm te maken.

Lees het programma, zet de sessies in je agenda en meld je aan!


Maandag 6 februari  
Aftrap Week van Inclusief Onderwijs
Werken aan inclusiever onderwijs: stand van zaken en ontwikkelingen in praktijk en beleid
Hier zal SWV Utrecht PO, samen met medewerkers uit diverse praktijklocaties en samenwerkingsverbanden, in gesprek gaan met Dolf van Veen (hoofd NCOJ) en medewerkers van Verus en VOS/ABB. Thema’s die voorbij komen, zijn onder andere inclusieve huisvestiging, samenwerking speciaal en regulier onderwijs en stimulering inclusiever onderwijs in samenwerkingsverbanden en gemeenten.

Vrijdag 10 februari
Samenspel tussen gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs
Hier zal SWV Utrecht PO, met de wethouders Jeugd én Onderwijs, in gesprek gaan met andere samenwerkingsverbanden en haar gemeenten over het samen werken aan inclusiever onderwijs. Ook wordt een handreiking overhandigd aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van OCW met daarin een ontwikkelagenda voor de bestuurlijke samenwerking tussen onderwijs en gemeenten bij het werken aan inclusiever onderwijs.