Categorieën
Nieuws

Doorgaande Lijn | Nieuwkomers

We werken toe naar een stedelijk netwerk van nieuwkomersspecialisten. In januari startte de eerste ronde van de training Nieuwkomersspecialisten. Deelnemers van 9 scholen en 5 consulenten van SWV Utrecht PO doen aan deze eerste ronde mee. Het aanbod wordt verzorgd door het Stedelijk Expertiseteam Nieuwkomers in samenwerking met Hogeschool Utrecht en de Marnix Academie. In september start de tweede ronde van de training. Bij de voorlichtingsbijeenkomsten over deze tweede ronde was weer veel belangstelling vanuit de scholen. Je kunt je nog aanmelden tot en met 14 april 2023 met een mail aan secretariaat@swvutrechtpo.nl ovv tweede ronde training Nieuwkomersspecialisten. In de weken direct daarna worden de intakegesprekken gepland. Voor 1 juni 2023 wordt bekend welke scholen aan de tweede ronde zullen deelnemen. We hopen in de komende jaren meerdere trainingsrondes vorm te geven, zodat uiteindelijk op elke school die daar behoefte aan heeft een nieuwkomersspecialist getraind kan zijn.

Mochten jullie je nog willen opgeven voor de themabijeenkomsten Jonge Nieuwkomers (kleuters) op 18 april en 6 juni, dan kan dat via de onderstaande link.

Ja, ik geef me op voor de themabijeenkomsten Jonge Nieuwkomers!

De adviesrapportage en het theoretisch kader over de doorgaande lijn in het aanbod aan nieuwkomers, zoals vorig schooljaar opgesteld door de werkgroep, zijn hier te vinden op de website van het samenwerkingsverband. In het theoretisch kader wordt specifiek het meerjarenmodel genoemd. De basis van dit model is te vinden in de handreiking “Ruimte voor nieuwe talenten”.

Informatie over (onder andere) de bekostiging van nieuwkomers is te vinden op de website van LOWAN.