Categorieën
Nieuws

Dekkend Aanbod | Expertisenetwerk PO bezoekt Kromme Rijn College

Op dinsdag 10 januari is het Expertisenetwerk Passend Onderwijs Utrecht op bezoek geweest op het Kromme Rijn College in Utrecht. Het Expertisenetwerk Passend Onderwijs Utrecht is een overleg  met de orthopedagogen van het so en sbo en de consulenten van het samenwerkingsverband Utrecht PO.

Middels een mooie presentatie is er meer informatie gegeven over de doelgroep, de ontwikkelingen, het aanbod en de ondersteuning die het Kromme Rijn College aan de leerlingen weet te bieden.

In het tweede gedeelte werd een rondleiding op zowel de Kraneburgerweg als de locatie op de Mesdaglaan gegeven. We danken in het bijzonder Lara van Haaren (orthopedagoog) en Kiki Geserick (waarnemend directeur) voor de gastvrijheid en toelichting op het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van de school.