Categorieën
Nieuws

Brugklastrainingen

Diverse organisaties waarmee we op het gebied van (hoog)begaafdheid regelmatig samenwerken, organiseren ook dit schooljaar weer speciale brugklastrainingen/leren leren-trajecten voor (hoog)begaafde leerlingen van groep 7 en 8, gericht op de overstap naar het VO. In deze trajecten wordt veel aandacht besteed aan uitleg over en oefenen van bepaalde leerstrategieën en informatie over het nut van deze strategieën. Deze trajecten zijn na schooltijd en de kosten worden niet vergoed door het SWV, maar gezien de vele vragen kan het interessant zijn ouders op deze mogelijkheid te wijzen. Voor meer informatie: