Categorieën
Nieuws

Ouderavond (hoog)begaafdheid en de overstap van PO naar VO

Op 25 januari a.s. organiseren de SWV’en Utrecht PO en Sterk VO voor het vierde jaar op rij een (online) ouderavond voor ouders van (hoog)begaafde kinderen uit groep 7 en 8. Op deze bijeenkomst krijgen ouders informatie over wat zij kunnen doen om hun kind bij de overstap naar het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij het leren leren: welke kansen en hobbels kan het kind tegenkomen, hoe kunnen ouders daar zo goed mogelijk op inspelen en hun kind daar zo goed mogelijk in stimuleren.

Voor de volledigheid: deze ouderavond is geen informatieavond van de diverse Utrechtse VO-scholen. De avond is van 19.30-21.30 uur en wordt gegeven door Loes Nijland van Het Kabinet. Ken je ouders voor wie deze bijeenkomst interessant zou zijn of heb je zelf als professional interesse om deze bijeenkomst te volgen?

Download hieronder de uitnodiging en meld je vóór 19 januari a.s. aan door te mailen naar mirjamhessing@swvutrechtpo.nl.