Categorieën
Nieuws

Workshop Signaleren van (hoog)begaafde leerlingen met een migratieachtergrond

Op 9 februari a.s. (15.00-16.30 uur) organiseert het stedelijk HB-expertiseteam in samenwerking met Leonieke Boogaard en Sima de Bruyn-Daoud een online workshop over het signaleren van (hoog)begaafde leerlingen met een migratieachtergrond. Leonieke is ECHA Specialist in Gifted Education en heeft vele jaren ervaring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Als bestuurslid van de Koepel Hoogbegaafdheid werkt ze samen met Sima van Stichting IQ+ aan een campagne om meer aandacht te vragen voor hoogbegaafden met een migratieachtergrond. Het HB-expertiseteam is dan ook zeer blij dat juist Leonieke en Sima de aftrap zullen geven in een serie workshops die het HB-expertiseteam in het kader van kennisdeling de komende jaren zal gaan organiseren. We informeren jullie hier in een volgende nieuwsbrief verder over!

Nu eerst over deze workshop:

Uit onderzoek blijkt dat veel leerlingen met een migratieachtergrond lager ingeschat worden dan je op grond van hun potentie zou verwachten. Dat zorgt niet alleen voor frustratie, maar ook voor veel onzekerheid over het eigen kunnen bij deze leerlingen. Het vraagt ook veel van hun motivatie en doorzettingsvermogen om uiteindelijk toch hun potentie tot uiting te laten komen.

Het herkennen van (hoog)begaafde leerlingen en het bieden van passend onderwijs blijft een aspect waarvan veel scholen aangeven dat ze dit over het algemeen lastig blijven vinden. Voor leerlingen met een andere culturele achtergrond blijkt dat nog als veel ingewikkelder ervaren te worden. De vraag is hoe dat komt. Spelen vooroordelen en stereotypen een rol? Is het verwachtingspatroon anders? Is er sprake van een taalachterstand of alleen van ánder taalgebruik?

In deze workshop gaan we op zoek naar de mechanismen die hierbij een rol spelen en mogelijke interventies om deze talenten eerder en beter te herkennen en te stimuleren.

De workshop staat open voor intern begeleiders én leerkrachten en is kosteloos. Heb jij of hebben één of meerdere teamleden interesse? Meld je dan voor dinsdag 1 februari aanstaande aan bij Mirjam Hessing o.v.v. naam, e-mailadres, organisatie, functie. Je ontvangt na deze datum een link voor de online workshop. Ook kernpartners zijn welkom! Hopelijk tot dan!