Categorieën
Nieuws

Taalschool Utrecht en eindrapportage Kansrijk aanbod nieuwkomers po

In Utrecht hebben we dit schooljaar 500 leerlingen een plek kunnen geven op Taalschool Utrecht. Dit is een prestatie van formaat. We zijn heel blij dat we aan al deze kinderen op korte termijn kwalitatief goed onderwijs hebben kunnen bieden, met dank aan alle samenwerkingspartners in de stad. Op dit moment zijn de kleutergroepen van Taalschool Utrecht nagenoeg vol.

In het crisisteam Oekraïense vluchtelingen po (Marjan van den Haak (Wijs!), Anko van Hoepen (SPO Utrecht), Alian de Jong (Gemeente Utrecht), Fawzia Nasrullah (PCOU), Jetta Spaanenburg (SWV Utrecht PO) en Carla van de Venne (Kindencoludens) is besloten dat we ouders van kleuters gaan vragen om de kinderen in de periode tot de vakantie aan te melden op reguliere scholen. We dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan deze kinderen. Als er vanuit de basisschool behoefte is aan ondersteuning kan het samenwerkingsverband worden benaderd. Dit besluit is in lijn met de adviezen in de eindrapportage Kansrijk aanbod nieuwkomers po die in de ALV van het samenwerkingsverband op 24 juni is geagendeerd. Wat dit betekent voor de periode na de zomer, daarop komen we na de ALV bij jullie terug.