Categorieën
Nieuws

Doorontwikkeling kernpartneraanpak PO

Zoals we in de vorige nieuwsbrief beschreven, is in het eerste deel van de doorontwikkeling van de kernpartneraanpak met behulp van interviews veel informatie opgehaald uit de ervaringen van intern begeleiders en directeuren van basisscholen, kernpartners, KOOS en Spoor030 en sociale partners in de wijk. Interessante en waardevolle gesprekken met mooie voorbeelden van de werkzame elementen van de kernpartneraanpak en ervaringen waarin we het beter kunnen doen met elkaar.
 
Daarna zijn de uitkomsten gedeeld met alle betrokken partijen in een digitale bijeenkomst waarin vervolgens in groepen gezamenlijk actiepunten geformuleerd zijn voor het plan van aanpak.
 
De opbrengsten uit deze groepen hebben geleid tot de volgende 5 actielijnen:
 1. Commitment van alle organisaties over doelstelling en werkwijze kernpartneraanpak
 2. Kennispeil over de kernpartneraanpak voor alle professionals van scholen en kernpartners gelijk
 3. Versterken van de samenwerking van het kernpartnerteam op school
 4. Versterken van de kernpartnersamenwerking in de wijk
 5. Verbinding met de partners uit de sociale basis in de wijk
 
Op dit moment zijn we bezig met het concreet maken en uitzetten van deze actielijnen. Mocht je hier meer over willen weten, neem dan contact op met Suzanne van Wakeren.