Categorieën
Nieuws

Sterke basis

De werkgroep Sterke basis bestaat uit intern begeleiders, directeuren en beleidsadviseurs van 6 van de 18 schoolbesturen. De overige 12 schoolbesturen zijn als maatje betrokken bij de werkgroep. Op die manier zijn alle schoolbesturen aangesloten bij de ontwikkelingen rondom de sterke basis.

De werkgroep heeft de afgelopen 2 jaar hard gewerkt en met prachtig resultaat. De werkgroep is aan de slag gegaan met de afspraken voor de sterke basis. Welke afspraken zorgen ervoor dat de basis op de Utrechtse basisscholen vergelijkbaar sterk is zonder afbreuk te doen aan de eigenheid van de scholen en haar schoolbesturen? De werkgroep is uitgekomen op een informatieset. Deze set bevat een visie op de Utrechtse sterke basis, 25 afspraken over de sterke basis en een toelichting over het gebruik van Perspectief op School. Deze informatieset download je hieronder.

De werkgroep gaat het komend schooljaar aan de slag met de verbinden van de scholen onderling. Hoe ben je als school (nog meer) op de hoogte van de expertise van andere scholen in de wijk en hoe maak je (vanzelfsprekend) gebruik van elkaars expertise?

Heb je naar aanleiding van het lezen van de informatieset een reactie die je wilt delen met de werkgroep? Mail deze dan naar Diete de Vos, zodat zij kan zorgen dat dit bij de werkgroep terecht komt.