Categorieën
Nieuws

Samenwerking Universiteit Utrecht

In een van de eerste nieuwsbrieven van dit schooljaar hebben we aangegeven dat we als SWV een samenwerking hebben met de Universiteit Utrecht en in het bijzonder als praktijkpartner voor de onderwijsmodule Pedagogisch Practicum. Een groep studenten is met een pedagogisch vraagstuk aan de slag gegaan voor ons. Na de introductiebijeenkomst en kennismaking bij ons op kantoor zijn de studenten zich gaan richten op een de volgende vragen:

  • Wat hebben leerkrachten/scholen nodig om leerlingen met een LVB (licht verstandelijke beperking) te laten meedraaien in het reguliere basisonderwijs?
  • Wat hebben leerlingen met een LVB (licht verstandelijke beperking) nodig om mee te blijven draaien in het reguliere basisonderwijs?

Gedurende het gehele schooljaar hebben de studenten onderzoek verricht, zo hebben ze een media-analyse en literatuuronderzoek gedaan en hebben ze interviews gehouden met o.a. leerkrachten. Halverwege het schooljaar konden ze verdiepende en verhelderende vragen stellen om hun advies zo haalbaar en concreet mogelijk te maken. De drie subgroepen hebben hun adviezen afgelopen week aan ons gepresenteerd. Ze hebben ons laten zien dat ze veel geleerd hebben over het onderwijs en deze specifieke doelgroep. Zo gaven ze aan zich veel meer bewust te zijn dat de LVB-doelgroep groter is dan ze vooraf dachten en dat er veel problematiek (denk o.a. aan pesten of problemen met instanties) toe te schrijven is aan LVB, terwijl veel mensen zich daar onvoldoende bewust van zijn. Het is dus belangrijk om oog te hebben voor deze specifieke doelgroep en wat zij van ons als professionals vraagt. De studenten zijn met mooie bruikbare adviezen gekomen, waarmee we binnen het Utrechtse aan de slag kunnen om inclusief onderwijs voor deze leerlingen beter te kunnen realiseren.