Categorieën
Nieuws

Doorgaande Lijn| Team Jonge Kind

We krijgen steeds vaker aanmeldingen vanuit de reguliere kinderopvang. Dit is fijn, omdat ook daar kinderen te vinden zijn met intensieve ontwikkelingsvraagstukken. Als Team Jonge Kind denken we graag vroegtijdig mee over de voorbereiding op school en hoe we het onderwijs zo passend mogelijk kunnen maken. Nauwe samenwerking met onze partners is hierbij essentieel en we merken dat we elkaar rond het jonge kind steeds vaker en beter vinden. Het werken met de kernpartneraanpak ve werpt zo haar vruchten af. Omdat alle kinderen recht op onderwijs hebben, maar niet alle kinderen al voldoen aan de leervoorwaarden voeren we gesprekken over hoe we onderwijs kunnen toevoegen aan zorgintensieve kinderen. Op dit terrein valt nog veel winst te behalen, maar de gesprekken worden gevoerd en dat is fijn om te constateren. Het Team Jonge Kind wordt binnen stedelijke overleggen steeds vaker als vanzelfsprekende gesprekspartner gezien. Op deze manier proberen we een brugfunctie tussen zorg en onderwijs te zijn. We staan altijd open voor input die we mee kunnen nemen binnen allerlei overleggen, dus schroom niet om contact op te nemen als er ergens vragen of ideeën over zijn.

We zijn blij te kunnen melden dat er in samenwerking met Kind en Co Ludens, PCOU Willibrord en de gemeente Utrecht na de zomervakantie een vierde verbindingsgroep in de stad gaat starten, deze keer op basisschool De Olijfboom in Kanaleneiland. Voor de scholen in Kanaleneiland zal er op dinsdag 13 juni een informatiebijeenkomst plaatsvinden. Op deze wijze hopen we nog beter tegemoet te komen aan de onderwijswijsbehoeften van jonge kinderen die door omstandigheden extra steun nodig hebben, zodat ook zij een goede start binnen het basisonderwijs  kunnen maken.