Categorieën
Nieuws

Nieuws vanuit de TLC

Instroomdata en TLV afgiftes schooljaar 2021-2022

Op de website van het Samenwerkingsverband staat een overzicht van de data, waarop het volledige dossier aangeleverd moet zijn om garantie te hebben op de afgifte van een TLV voor de kerstvakantie en voor de zomervakantie. Voor het sbo geldt nog een derde moment, namelijk in de eerste week van april. Het volledige dossier, inclusief twee deskundigenadviezen, dient voor deze data ingeleverd te zijn. De betrokken consulent ondersteunt de school en de ouders bij de aanvraag van een TLV en kan mogelijke vragen beantwoorden. Download onderstaand document voor meer informatie.

Eén TLC voor PO en VO

Het huidige schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met een gezamenlijke TLC voor SWV Utrecht PO en Sterk VO. We willen hiermee de doorgaande lijn voor de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in Utrecht zo vloeiend mogelijk laten verlopen en onze expertise delen. De TLC komt wekelijks bij elkaar en de dossiers zullen door SWV Utrecht PO en Sterk VO gezamenlijk worden opgepakt.  De aanmeldroute en procedure voor TLV’s blijft hetzelfde. De TLC bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • Herma Bode
  • Helen Heemskerk
  • Nanne Middelburg
  • Kim Jansen
  • Judith Leeuwenkuijl